På bildet (fra venstre) Anne Grete Strandquist, Marita Thomseth, Laila Skarheim (Santitetsforeningen, Ole Henrik Grønn, Bjørn Preben Anfinsen-aRisæ, Eldrid Sørensen (Sanitetsforeningen) og Torolf Kroglund.

Med FNs internasjonale frivillighetsdag som bakteppe ble i dag Frivillighetsprisen i Risør i dag tildelt Laila Skarheim og Risør Sanitetsforening.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Sanitetskvinnene ble overrasket midt under sitt avsluttende møte for året, og måtte la maten vente noen minutter mens prisen ble delt ut. I sentrum for det hele sto en rørt Laila Skarheim.

– Jeg ble helt skjelven og veldig gledelig overrasket på det som er vårt siste møte for i år. Alle damene i dette rommet synes det meningsfullt å gjøre frivillig arbeid, sier Skarheim til iRisør.no.

Ydmyk prisvinner

Skarheim er inne i det hun selv sier er siste periode som leder for sanitetskvinnene, og kan fortelle om en raus forening.

– Det å bidra gjennom sanitetsforeningen er vår lille skjerv hvor vi gir av vår tid, og hvor vi gjør det med hjerte, sier hun.

Det var kultursjef Torolf Kroglund som delt ut prisene, for det var diplom både til sanitetsforening og til Skarheim personlig.

– Dette er veldig stort for meg, og jeg er ydmyk over å få denne prisen i Risør, sier Skarheim.

Her er kultursjefens tale under utdelingen:

Kjære flotte forsamling!

I dag er det FNs Internasjonale Frivillighetsdag! Jeg har tatt følge med Frivilligsentralens Marita Thomseth hit til dere fordi Frivilligsentralen hvert år deler ut en egen «Frivillighetspris», og som dere sikkert nå har skjønt så er det slik at jeg som ny kultursjef har fått æren av å dele den ut i år, på vegne av Frivilligsentralen. Dere har sikkert også nå skjønt hvorfor Marita og jeg er her denne dagen. Det er jo selvsagt fordi at Frivillighetsprisen 2018 tildeles Risør Sanitetsforening, og leder Laila Skarheim! 🙂

Laila Skarheim

Som kultursjef har jo jeg allerede fått lese i Victor Normans Risør-bok og der står det svart på hvitt hvilken ruvende skikkelse Laila er i Risørs nyere historie. Både som ordfører, varaordfører og politiker, men også i en meter-lang rekke med utvalg og organisasjoner med stor betydning for lokalsamfunnet. Hun skal visst også ha blitt tilbudt både statssekretær- og statsråd-posisjon, men takket nei. Jeg er selv gift med en sterk kvinne som er politiker og som nok har Laila og slike som henne som et forbilde. Jeg vet jo dermed selv litt om hva som faktisk kreves av en kvinne i en slik rolle. Kanskje vet jeg litt om hva som kreves av menn også.

Risør Sanitetsforening

Siden 2008 har Laila viet sin store arbeidskraft til Risør Sanitetsforening. Men Sanitetsforeningen har eksistert helt siden 1912 (samme år som Titanic forliste!). Det kommer jo også godt fram i Victor Normans bok hvordan nettopp sterke kvinner og kvinnefelleskap hadde innflytelse i Risør. Foreningens mål var i første rekke å bekjempe tuberkolosen og rekke syke en hjelpende hånd. De holdt egne sykesøstre i byen og på Mindalen barnehjem. I dag er det en aktiv forening med rundt hundre medlemmer. Som kultursjef har jeg også sett hvordan Risør Sanitetsforening har støttet spesielt opp om barn og unge i kommunen.

På landsbasis er Norske Kvinners Sanitetsforening Norges største kvinneorganisasjon og en av Norges største humanitære organisasjoner.

Av og til kan man få inntrykk av at begrepet frivillighet brukes av noen som en slags erstatning for offentlig oppfølging. Det mener jeg i så fall innebærer en ansvarsfraskrivelse og i alle fall en feil forståelse av hva frivillighet er. Dét handler om noe mye mer grunnleggende, noe som vi kanskje i dag har glemt litt. Kanskje ligger noe av dette vanskelig definerbare i «gammeldagse» ord som plikt, felleskap, forståelse og medfølelse? Alle må bidra dersom alle skal ha det bra. Samfunnsengasjementet bør komme fra et varmt hjerte og en klar hjerne.

Frivillighetsprisen består ikke av penger, men vel fortjent heder og ære. Prisen gis til initiativrike personer, lokale foreninger og grupper som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og samfunnet. Jeg kan ikke tenke meg en bedre mottaker til denne prisen enn årets prisvinner.

Marita har fått trykket opp to diplomer som synlige bevis. Et til Laila og et til Risør Sanitetsforening. Nå vil jeg at Laila og en representant for foreningen kommer opp og tar i mot denne hederen som Frivilligsentralen har gitt meg æren av å overbringe.

Gratulerer!