Saken mot voldssiktet risørmann øker i omfang

Aust-Agder tingrett har forlenget varetektsfengslingen mot en risørmann i 50-årene. Det har i tillegg kommet nye, skjerpende forhold inn i saken.

Tekst: Tore Myrberg

Mannen har sittet varetektsfengslet i snart to måneder siktet for vold i nære relasjoner. Retten skriver at mistanken er styrket siden forrige gang de forlenget varetektsfengslingen. Dette i forhold til forklaringen til et vitne som er sammenfallende med de to fornærmede i saken.

Det er på bopel også gjort beslag av VHS-filmer som styrker forklaringen til den ene av de fornærmede.

I tillegg har et beslag av en PC på siktedes kontor gjort saken enda mer alvorlig risørmannen. Her er det funnet 250 overgrepsbilder av barn helt ned i under skolealder.

Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på den sterke gjentakelsesfaren, samt alvoret og omfanget av den kriminalitet siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha begått. Siktede må påregne en fengselsstraff av lengre varighet, særlig hensyntatt det nye forholdet i siktelsens post III, og det er ikke fare for oversoning på nåværende tidspunkt.

Påtalemyndighetene har sagt klart ifra at de vil begjære siktede fengslet helt fram til man kan starte hovedforhandlingene i retten. De regner med at saken sendes til påtaleavgjørelse i midten av januar, og at saken kan komme opp for retten i midten av mars.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro