Her er ordfører Per Kristian Lundens tale under markeringen av Menneskerettighetsdagen:

Ordføreres tale Menneskerettighetsdagen, Fredsparken 10.12.18

I dag, på Menneskerettighetsdagen, markerer vi at det er 70 år siden FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt. Vi feirer også, i respekt og ettertanke, at Denis Mukwege fra Kongo og Nadia Murad fra Irak får Nobels fredspris. De to får prisen for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpnede konflikter.

Menneskerettighetene kan leses som regler og krav, men handler om grunnleggende om humanisme, etikk og medmenneskelighet på tvers av landegrenser.  Det dreier seg om hva vi mener er rett og galt, våre verdier og kollektive handlinger.

Av og til er jeg redd for at vårt sett av menneskelige verdier og vår grunnleggende solidaritet kan være truet. Heldigvis ser det ut til at det er håp blant dagens ungdom. Det er grunn til å gi honnør til barn og ungdom, til foreldre og lærere som formidler og forklarer de verdier som er nedfelt i menneskerettighetene som ble vedtatt for 70 år siden.

Vi arbeidet for tiden med å lage en ny regionplan for Agder med perspektiver fram mot 2030. I den sammenheng er ungdom i landsdelen vår spurt om hva som de mener er viktig for dem, sett fra Agder fram mot 2030. Noen ville kanskje gjetta på gratis busskort, raskere og billigere nettsurfing eller avgiftsfritak for russebusser. Men nei. Ungdommen legger vekt på et globalt medborgerskap, betydningen av en freds- og ikke voldskultur, kulturelt mangfold,menneskerettigheter og en bærekraftig utvikling og livsstil. Alt dette står i totalt kontrast til holdningene til for eksempel president Donald Trump i USA og flere andre som bruker motsetninger, intoleranse, fordommer og løgn som redskap for å gjøre verden dårligere og farligere for vanlige mennesker.

Jeg håper den motsetnings- og isolasjonspolitikken vi nå ser tendenser til i flere land blir et forbigående fenomen. Jeg velger å tro på det gode i menneskene og den kollektive fornuft og vilje til samarbeid som ligger i nasjoner og samfunn. Det trengs virkelig i åra som kommer. Både for å håndheve og forstå verdien av menneskerettighetene og for å møte de miljø- og klimautfordringer hele verden står overfor.

Derfor er det på denne dagen stor grunn til å takke Aktive Fredsreiser og Helga Arntzen for den fine gaven vi har fått i Risør kommune.Det er en menneskerettighetssti der vi både kan lære, skape grunnlag forhandlinger og få oss en fin tur. Vi i Risør kommune trenger litt tid til å sørge for at plassering av informasjonsskiltene blir forsvarlig vurdert og saksbehandlet, men til våren skulle alt være klart til å ta den fine gaven ibruk. Igjen, tusen takk til Aktive Fredsreiser som gjør Risør til til en by og kommune der arbeidet for fred og menneskerettigheter er viktig og blir lagt merke til.