Gro Bråten (Ap) er fylkesordfører i Aust-Agder. Foto: Tore Myrberg

Fylkesrådmannen og Fylkesutvalget i Aust-Agder foreslår å gi 150 000 kroner til å prøve ut et tilbud om holde Risør videregående åpen på kvelden.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er i budsjettet for 2019 at det er lagt inn å bruke 150 000 kroner for å teste ut virkningen av å åpne skolen for ungdommer på kveldstid. 

– Jeg ser at ungdommene har etterlyst åpen skole på ettermiddag og kveld. Derfor har vi foreslått i budsjettet som vedtas 18. desember å bevilge penger til dette, sier fylkesordfører Gro Bråten.

Pilotprosjekt

Hun sier fylket ønsker å prøve ut muligheten til å bruke skolene mer aktivt i forebyggende arbeid også utenom vanlig skoletid.

– Det er noe vi har lyst til å prøve ut, og da blir Risør videregående skole den som får startet dette, sier Bråten.

Fylkesordføreren sier til iRisør at man i det øyeblikk vedtaket er gjort av Fylkestinget, kan planlegge å komme i gang så raskt som mulig.

– Når pengene ligger der er opp til Risør videregående, ungdommene og Risør kommune å finne ut hvordan de skal få en mer åpen skole.

Kommer gjerne på besøk

Blant tingene som må diskuteres er de praktiske løsningene, og hva man skal ha av tilbud for å aktivisere ungdommene.

– Jeg gleder meg til dette er i gang, og har da veldig lyst til å komme bort for en prat med ungdommene og for å se hva de har fått til.

Om det hele blir vellykket kan opplegget i Risør fort bli en mal på hvordan man kan gjøre det også ved andre skoler i fylket.

– Absolutt. Det er det som er tanken med dette, avslutter Gro Bråten.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro