Tradisjonen tro holdt Sørlandsporten Teknologinettverk en liten juleavslutning for lederne i de tilhørende bedriftene. Der satt smilene løst.

Tekst og foto: Tore Myrberg

For det har vært et godt år for STN-bedriftene som helhet, noe styreleder i nettverket, Morten Lindvik, kan bekrefte.

– Gjennomgående har det vært et bra år. Jeg har stadig vekt fått meldinger om ansettelser og vekst. Og det har ikke vært noen tunge stopp. Så jeg vil si at det har vært et bra år, sier Lindvik til iRisør.no.

Preget stemningen

Dette ga naturlig nok også utslag i ekstra god stemning under avslutning, som ble holdt i Risør Kunstpark/Gymnaset.

– I tillegg til lederne i bedriftene hadde vi også besøk av næringssjefene i kommunene i østregionen. Det er veldig hyggelig, og en fin anledning både for næringssjefene og oss til å snakke sammen.

Lindvik fremhever viktigheten av å se østregionen samlet når det gjelder næringsliv.

– Det skjer mye positivt som påvirker oss alle. Slik som veiene som er på gang, nye videregående skole i Tvedestrand og ikke minst satsingen på 3,5 milliarder kroner på ny industri i Åmli. Det vil gi ringvirkninger også for næringslivet i kommunene rundt.

Jobber tettere sammen

Han fremhever også de mulighetene som et nettverk som STN gir for bedriftene.

– Vi ser at bedriftene har et godt samarbeid på tvers av kommunegrensene gjennom STN. Vi startet opp i 2011 og nå er det også mye kontakt bedriftene i mellom utenom STN.

Utsiktene framover gir også grunn til å smile, om vi tolker Morten Lindvik korrekt.

– Det er en optimistisk stemning. Mange har greie ordrebøker. AS Norge går bedre, og slik er det også med bedriftene øst i Agder, avslutter han.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny