Olav Voie er administrerende direktør hos TeamTec i Tvedestrand.

TeamTec i Tvedestrand viser et stort hjerte for hele østregionen når de for tredje året på rad lar pengene fra julelotteriet i bedriften gå til Julejam og Frelsesarmeen.

Tekst og foto: Tore Myrberg

(Vi gjør oppmerksom på at iRisør og artikkelforfatteren er en del av samarbeidet bak Julejam)

Tradisjonen i TeamTec om å holde et julelotteri til inntekt for en god sak, går imidlertid enda lengre bakover i tid. Ideen har utgangspunkt i bedriftens vinlotteri.

– Hver fredag er det vafler og vinlotteri som gir et lite overskudd som brukes på velferd for de ansatte. Men, lotteriet før jul har blitt spesielt, for da går pengene til en god sak. Dette har vi gjort siden 2008. De ansatte utfordret så bedriften til å gi det samme, slik at beløpet blir doblet. Det var en utfordring vi tok, sier administrerende direktør Olav Voie i TeamTec.

Gir 16 000 kroner

I år ble det samlede beløpet fra de ansatte og bedriften på 16 000 kroner, som er oversendt Julejam. På denne måten vil pengene komme til nytte i hele østregionen, da Frelsesarmeen i Risør disponerer disse pengene til bruk i Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei.

– Tenk hvor mye Frelsesarmeen bidrar med i samfunnet. De står for noe positivt med å hjelpe folk som ikke har det så godt. Tidligere sendte vi pengene til Arendal, men nå lar vi de gå til bruk her lokalt i østregionen, sier Voie.

Han mener det er viktig når man skal gå inn med støtte at man velger et konkret formål man kan støtte. I tillegg ser han viktigheten av at man holder seg til formålet over tid.

– Det er som vi tenker ellers også om vi skal støtte. Det må være lokalt og det skal komme barn og unge til gode. Dessuten er det jo fint sånn som her at det går uavkortet til formålet, sier Olav Voie.

Hjelper flere

Gyda Hansen i Frelsesarmeen er glad for støtten fra bedriften i Tvedestrand.

– Dette er jo utrolig flott gjort. Vi har flere «faste» som vi hjelper i Tvedestrand, og håper de som trenger hjelp vet om muligheten, sier Hansen.

Hun håper folk med tilknytning til Tvedestrand er flinke til å dele budskapet om at Frelsesarmeen i Risør dekker hele østregionen.

– Men, vi rekker ikke mer nå før jul, så da snakker vi om fra utpå nyåret igjen.