Svein Schøgren

Svein Schøgren er prostidiakon i Aust-Nedenes prosti, og skriver ukentlige refleksjoner hos iRisør.no og i Åmliavisa. Her er årets siste refleksjon:

Årsoppgjøret

Tolv måneder går fortere for hvert år. ikke lenge etter vi har ønska godt nyttår, så er vi der igjen. Ble det et godt eller dårlig år? Hva vil det nye året bringe?

Dagsoppgjør; Fiskehandleren Svein gjorde opp kassa hver dag. Noen dager var salget bra, mens andre gikk med dundrende tap. I 1984 kjørte han fiskebil, med levende torsk fra Borøy til de indre bygder. En gang gikk turen langt inn til en gård i Åmli, der ei gammel kone kjøpte to kryddersild. Veldig gildt, men lite lønnsomt. Noen dager er så kleine, at det kan være greit å vente litt med oppgjøret. Det store bildet består av både lyse og mørke dager. Sammen gjør de bildet komplett.

2018 er historie og de valga du gjorde, kan ikke endres. Har du solgt sild til dårlig betaling, så bokfør det som tap. Men, vi kan ta lærdom av det som gikk galt. Nye, klokere valg kan endre totalregnskapet.

Kursendring; I 2005 tok unge Schøgren kystskipperlappen og skulle beregne den raskeste leia fra Oslo til Bergen. Da læreren så kursen eleven hadde stukket ut på kartet, sa han tørt: Ja, der står du godt planta på Bømlo.

En skipper må stadig justere kursen. Et lite avvik kan få katastrofale følger. Noen ganger går det galt. Sitter du fast på skjæret etter en grunnstøting, så godta situasjonen. Nå må du sette ny kurs. Det er her starten på resten av seilasen begynner

Livskursen kan være vanskelig å justere. Det kan gjelde helse, økonomi eller praktiske ting. Det kan handle om forholdet til andre mennesker, kanskje dine nærmeste? Forandring starter hos deg selv.

Kursendring kan kreve mot, besluttsomhet og ydmykhet. Noen ganger må du be om hjelp til å få skuta på rett kjøl igjen. En knekk i stoltheten er av og til nødvendig.

365 nye dager; Foran oss ligger 365 nye, ubrukte dager. Om de blir gode eller dårlige vet vi ikke. Hvordan vi disponerer dem vil uansett påvirke resultatet.

Måtte 2019 bli ditt beste år.

Godt nyttår.

Hilsen Svein Schøgren, prostidiakon

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
spnh-profilann
atletixny
elektro