Her er Strats «Romjulsdrøm»

Vi har utfordret ordførerkandidatene på hva som er deres «romjulsdrøm» for Risør i 2019. Her er svaret til Kai Magne Strat (H).

Mange ønsker

Mine ønsker for Risør i 2019 er at vi som kommune skal bli mer attraktive, slik at flere ønsker å flytte å bosette seg i kommunen. Spesielt ønsker vi at 20, 30 og 40 åringene skal komme tilbake etter endt utdanning. For å få til dette må vi skape flere arbeidsplasser.

Ønske fortsatt å styrke helse og omsorgs sektoren. Legge til rette for at de eldste kan bo hjemme så lenge som mulig. Skape mest mulig livskvalitet for det enkelte individ.

Fortsatt styrke skolene, gjennom å opprettholde dagens skole struktur i kommunen. De flotte målingene som er gjort på landsprøvene viser at vi er på riktig vei.

Fortsatt satse på private og offentlige barnehager. Ha et mangfold slik at brukerne kan velge hva som er best akkurat for dem.

Ønsker at våre 29 folkevalgte tenker mer igjennom hvordan og hva kommunen bruker penger på. Hvilke politiske vedtak som igangsettes og hvilken effekt hvert enkelt av disse har for befolkningen. Politikken må bli mer økonomisk ansvarlig.

Kommunen må få kontroll på den stadig økende gjelden som pt er kr 634 mill. Går det som kommune administrasjonen ønsker vil denne øke med ca kr 100 mill de neste 3 årene.

At de folkevalgte tar en ny gjennomgang av hvordan kommunen støtter med midler til festivaler, lag og foreninger, arrangementer og enkelt vedtak. «Stokk gjerne kortene» og del de ut på nytt igjen.

At kommunen får til en god og løsning med ny E-18 og en ny sikker fylkes vei fra Akland til sentrum.

Styrke sentrum med fokus på verdiskapning. Legg mer til rette for vår lokale handelsstand, slik at vi fortsatt har et levende sentrum med «levende butikker».

Ønsker at utredningen «flytting av kommune administrasjonen» til sentrum blir lagt «død».

At det iverksettes en utredning av «parkering i sentrum», med fokus på parkering i fjell.

At det iverksettes en utredning på oppussing av eksisterende svømmehall eller at det sees på en helt ny «svømmebasseng løsning».

At de folkevalgte setter mer fokus på de som har minst i kommunen. Fattigdoms bekjempelse må inn på alle de politiske programmene til høstens kommunevalg.

Ønsker at de 29 folkevalgte setter mer fokus på distriktene i kommunen. Skoler, SFO`er og barnehager. Utbedre og skape tryggere veier, utvikle og tilby attraktive tomteområder kan være noen virkemidler. Det kan virke som politikerne glemmer at halvpartene av kommunens innbyggere bor ovenfor Trondalen.

At politikerne tør å tenke nytt. F. eks er boplikt og regulering/verneplan 40 -50 år gamle. Vedtak/planverk som kan virke som er «hogd i stein». Husk på at hvordan vi bor, lever og jobber har endret seg dramatisk de siste 50 årene.

Til sist er det et ønske om at Einar Werner greier å fikse en ny pakning på et kumlokk i Kranbakken.

Ønsker alle iRisør`s lesere et god nytt år😊

Kai Strat
Ordførerkandidat Høyre

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro