Truffet av stor stein – unngikk selve raset

Gaute Haftor Sørensen trodde han hadde truffet noe bilen foran hadde mistet. I realiteten holdt han og svigerfaren på å bli tatt av et steinras.