– Fremtiden ligger hos de unge

Bildetekst: Vi traff Line Stebekk for en lang og hyggelig prat. Hun brenner for ungdommen og at de skal kunne ta frie valg i valg av utdanning.

Etter en kort julepause, er Risørstafetten tilbake igjen. Forrige deltaker, Jan Tore Stenersen, savnet litt positiv galskap i Risør. Han utfordret Line Stebekk.

Tekst og foto: Per Erik Moen

Vi møttes over en kaffekopp og en hyggelig prat på Brygga restaurant, og fant fort ut at hennes største engasjement ligger i ungdommen, og hvordan det bedre bør legges til rette for at de får brukt sine ressurser og kan blomstre via mestringsfølelse.

Stebekk er ansatt som lærer ved Risør Videregående skole, men er innvilget permisjon for å jobbe med fagopplæring i Aust-Agder Fylkeskommune (prosjektstilling).

1) Stenersen mente du sikkert hadde meninger om mye og mangt om byen og utviklingen. Hva svarer du, Stebekk?

– Jeg og Jan Tore er stort sett enige. Jeg kjenner ham. Jeg er positiv av natur, og tenker; la oss si ja, hvorfor ikke, istedenfor å være kritiske i utgangspunktet. Har folk en ide eller en tanke, så bør vi backe opp. Vi trenger gründere som kan skyte opp noen baller i lufta, selv om kanskje ikke alle faller ned på rett plass. Risør-folk er stort sett positive.

2) – Hva annet opptar deg mest akkurat nå?

– Jeg har nettopp begynt i en nyopprettet prosjektstilling på Fagopplæringen i Aust-Agder. Fag- og yrkesopplæringen i fylket har flere enn 1100 lærekontrakter. 1100 unge som jobber i en opplæringsbedrift for å ta fagbrev innenfor sitt fagfelt. Derfor er jeg opptatt av at vi klarer å gi rett informasjon og opplæring til alle de unge som skal ut i arbeidslivet.

– I en overgangsfase jobber å jeg fremdeles noe som lærer på Risør Videregående skole.

Opplæring, veiledning, og å bidra til at elever opplever mestring og utvikling, gir motivasjon og håp for fremtiden her lengst øst i Agder.

– Jeg mener min viktigste oppgave som lærer er å vise elevene våre det mangfold av bedrifter og næringsliv vi faktisk har her lokalt, sier Stebekk engasjert, og fortsetter;

– Hvert år er vi på bedriftsbesøk lokalt og regionalt. Lokale bedrifter som IMS, Picomed, Letti, Resolve, STN, samt en rekke bedrifter som Europris, Eurospar, Kiwi, Coop, Joker, Monter, Klaro, Gjerstad (mek.), Risør kommune, Lindal Hus, Good Times, Mademoiselle, Rema, Eksakt Regnskap, Østre Agder Sparebank, og andre, tar imot elever i yrkesfaglig fordypning og som lærlinger.

– Det er mange rause bedrifter, jeg er stolt av den jobben mange gjør for lærlinger, og rekrutteringen de bidrar med. I dag er det muligheter for høyskoleutdanning etter fagbrev innenfor de fleste fag (uten å måtte ta påbygg eller studiespesialisering). Vi står ovenfor en rekke utfordringer inn mot 2020. Det er nå vi må vise muskler og sørge for å vise at vi har en robust, uredd og nytenkende videregående skole.

– Vi har ny rektor på videregående Eirik Kaasa Eliassen, som jeg har lært å kjenne som en inkluderende leder med store tanker for videreutvikling av skolen, hvor samarbeid med kommunen, fylket og næringslivet er sentralt.

Risør Videregående skole har de siste årene satset på faget Entreprenørskap. I dette faget får elevene kjenne på de utfordringene og den læring det ligger i å etablere og drive en bedrift gjennom skoleåret.

– Elever får trent, og vist praktiske kvaliteter. Følelsen av mestring synes på elevene gjennom praktiske oppgaver. Ungt Entreprenørskap Agder er vår gode samarbeidspartner sammen med Sørlandets Næringshage, samt lokale bedrifter som stiller opp som mentorer og samarbeidspartnere for ungdomsbedriftene.

– Vi som foresatte, rådgivere og lærere må la elever velg utdanning etter eget ønske. All erfaring er bra erfaring! Å gi elevene noen knagger til å ta egne valg videre, mener jeg er vår viktigste oppgave.

3) – Hva er det beste med å bo i Risør?

– Nærheten til sjøen og familie. Det er ingen køer på apoteket, og har jeg glemt å handle inn noe, kan jeg ringe eieren som åpner for meg. Jeg opplever et raust næringsliv. Som for eksempel da Risør videregående skole ønsket å ha musikkbingo utenom åpningstidene hos Peterhead, og da sa Hans Roar Waaler; JA, det er klart dere kan!

4) – Hva savner du mest i Risør?

– Jeg savner ikke så mye. Vi har det vi trenger, og mer til. Kulturlivet er variert og bredt. Men butikkene har fått en reell utfordring med netthandel. Mange av butikkene har forstått hva som må til av utvidede åpningstider og kundekvelder som gjør at vi prøver Risør først!

– Hvis jeg ønsker noe, må det være at vi alle blir litt mer bevisste, og bestemmer oss for å bruke byen mer. Og at vi prater pent om naboen selv om «han måker for sent og lar lyset stå på». Være rause med alle, inkludert seg selv!

5) Hvem utfordrer du til å overta stafettpinnen neste lørdag?

– Hanne-Lisbet Løite i NDLA. Hun har god erfaring fra flere bransjer, og helt sikkert verdt å lytte til/lese.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro