Godt i gang på nyåret

Ordfører Per Kristian Lunden er godt i gang med arbeidsoppgavene i det nye året. Her er lista over gjøremål kommende uke:

Videregående skole

Forrige uke hadde vi årets første møte mellom Risør videregående skole, Gjerstad kommune og Risør kommune. Dette er et et pågående samråd der det legges vekt på den videregående skolens mulighet til å bidra positivt og målretta i samfunnsutviklingen i både Risør og Gjerstad. Det er også viktig, gjennom små og mer omfattende innspill, å bidra til å styrke og utvikle skolen. Det er fylkeskommunen som eier og styrer skolen politisk og administrativt, men det er også viktig at kommunene engasjerer seg og tar ansvar for en av våre aller viktigste offentlige institusjoner.

Samferdsel

Mesteparten av forrige uke brukte jeg til å følge Stortingets samferdsels- og kommunikasjonskomite som var på reise i Agder. Komiteen viste spesiell interesse for det felles kommunedelplanarbeidet for utbygging av E18 mellom Dørdal og Grimstad. Dette samarbeidet om veiplanlegging mellom åtte kommuner er unikt i norsk sammenheng og både Stortinget og Regjeringen følger det nøye. Målet er få få en raskere og bedre forankret planlegging enn ved et statlig plan, som så langt har vært vanlig ved store veiprosjekter.

Nominasjon og program

Mandag kveld vedtar nominasjonsmøtet i Risør Arbeiderparti lista til kommunevalget til høsten. Dette skjer etter at medlemsmøtet har vedtatt programmet for neste valgperiode.

Felles formannskap

Tirsdag inviteres formannskapene i de åtte kommunene i Østre Agder regionråd (Gjerstad, Risør, Vegårshei, Åmli, Tvedestrand, Arendal, Froland og Grimstad) til det årlige felles formannskapsmøtet. Målet er å forbedre det interkommunale samarbeidet som alle kommunene er avhengige av. Noen frustrasjoner vil sikker komme på bordet og noen vil nok lufte ideen om ikke kommunesammenslåing er bedre enn utallige interkommunale samarbeid. Men kommunesammenslåing er ikke tema denne gangen.

Sykehus

Onsdag blir det møte mellom de åtte kommunene i Østre Agder, ledelsen ved sykehuset i Arendal og direktør og ledelse ved Sørlandet sykehus. Det er svært viktig for kommunene å diskutere samarbeid og ansvarsfordeling mellom kommuner og sykehus. Begge parter er opptatt av å gi trygghet og gode tjenester til befolkningen og at det blir best mulige overganger mellom kommunehelsetjeneste og sykehus. Men både kommune og sykehus må drive effektivt og spare penger og det setter store krav til samarbeidet.

Risør og Agder

Fredag morgen tar jeg turen til Kragerø Resort på Stabbestad der jeg skal holde innlegg om Risør som flankekommune og muligheter og utfordringer i et nytt Agder. Tilhørere er alle ansatte i Aust-Agder fylkeskommune som han sin årlige personalsamling med faglig innhold. Jeg vil også ta for meg regionplan Agder 2030 og forutsetningene for at den blir fulgt opp i hele det nye fylket.

Konvoibyen

Fredag deltar jeg på et arrangement i regi av Lions Club i Konvoibyen.

Aktive Fredsreiser

Lørdag deltar jeg på utdelingen av Blanche Majors forsoningspris ved Institutt for Fredsforskning (PRIO) i Oslo. Dette er en høythengende og viktig nasjonal og internasjonal pris som deles ut av Aktive Fredsreiser i Risør. Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan engasjerer seg i forsoning og forsoningsprosesser. Prisen skal peke på viktigheten av forsoningsarbeidet som et ledd i fredsskapende arbeid, særlig i forhold til parter som er, eller har vært, i konflikt. Det er ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som har tatt initiativet til prisen. Prisen er på 50 000 kroner, samt et diplom og en medalje. I år går prisen til filmskaper, forfatter og aktivist Nina Grünfeld.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny