Foreslår å legge ned legekontoret på Søndeled

Bjørn Haugersveen, Hans Tomter og Ole Henrik Grønn.

Problemer med å finne en permanent legeløsning på Søndeled gjør at det nå kommer en sak hvor politikerne anbefales å legge ned hele kontoret.

Tekst: Tore Myrberg

I stedet ønsker man å styrke Kragsgata legesenter ved å ansette to nye fast leger der i stedet for den ene som var planlagt.

– Dagens fastlege på Søndeled skal begynne å jobbe ved et sykehus, har i praksis sin siste arbeidsdag nå til fredag. Vi klarer ikke å finne folk som vil jobbe som fastlege på Søndeled over tid. Nå foreløpig vil vi ha en løsning med en lege som vil ivareta pasientene med å komme dit to – tre ganger i uka, men det er en kortsiktig løsning, sier Bjørn Haugersveen i Risør kommune.

Mer langsiktig

Haugersveen er enhetsleder for helsetjenester i kommunen, og sier man har forsøkt å finne en fullverdig vikar på heltid, uten å lykkes.

– Løsningen på kort sikt vil gjøre at kontoret er betjent. Ikke alle dager, men slik at folk kan bestille time.

Siden man fra kommunens side ikke ser at man finner en god, permanent løsning, ønsker rådmannen derfor i stedet å legge ressursene til Kragsgata legesenter.

– Vi skal jo styrke Kragsgata med den ekstra legestillingen vi har hatt en søkeprosess rundt. Om vi i tillegg flytter legestillingen fra Søndeled til Kragsgata, vil det ivareta både legene og pasientene på en bedre måte. Det føler vi helt klart, sier Haugersveen.

Gode søker

Ved å tilby tjenester gjennom to legekontor, Solsiden og Kragasgata, istedet for tre, mener enhetslederen for helsetjenster man også minsker sårbarheten man har hatt i systemet.

– Alle lokalfunksjoner er mye verdt, men vi ser at et legekontor på Søndeled ikke får vært med i beredskapen på samme måte som kontorene i byen. Sånn som om sommeren trengs det to leger til å ha et team. Til nå har det vært to team med to på hver. Om vi får på plass to nye leger i Kragsgata vil vi ha tre team som kan rullere.

Dette igjen vil gjøre det enklere å få kabalen til å gå opp slik som i feriene. Og om man først skal få på plass en lege til på fast basis, er det nå man har muligheten.

– Søkerlista nå sist var faktisk bedre enn forventet, så det er nå vi har muligheten. Derfor håper vi på en rask avklaring fra politikerne for å kunne tilby jobben til en av de godt kvalifiserte søkerne vi er i kontakt med, avslutter Bjørn Haugersveen.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro