Foreslår å legge ned legekontoret på Søndeled

Problemer med å finne en permanent legeløsning på Søndeled gjør at det nå kommer en sak hvor politikerne anbefales å legge ned hele kontoret.