Tellef Inge Mørland

Tellef Inge Mørland (Ap) tar steinraset på E18 mellom Risør og Tvedestrand til Stortinget. Håpet er mer press om ny E18 på strekningen.

Tekst: Tore Myrberg

Ingen kom til skadet i raset i romjula, men bilen til en risørmann ble truffet av stein. Geologer sier området ved Songe er utrygt, noe som får Mørland til å reagere.

-Det er helt avgjørende at folk skal kunne kjenne seg trygge når de kjører på E18 gjennom fylket vårt. Når geologer varsler at det fortsatt er utrygt med tanke på nye ras, må man sikre strekningen på en ordentlig måte, sier Mørland.

Vil ha større press

Selv med fjellsikring ser stortingsrepresentanten fra Aust-Agder store utfordringer på strekning. Blant annet at man ikke har midtdeler, noe som øker risikoen for møteulykker.

– Denne hendelsen viser også behovet for at vi raskt må få på plass en ny og trafikksikker 4-felts vei mellom Risør og Tvedestrand. Gjennom å ta dette opp med samferdselsministeren, ønsker jeg at han skal være kjent med de utfordringene denne veistrekningen har, og at han legger press på for en rask oppstart av ny vei.

For en løsning hvor man sitter stille og håper på det beste, samtidig som geologene sier det er fare for nye ras, er ikke akseptabelt.

– Denne gangen gikk det bra med de som ble involvert i raset, neste gang er det ikke sikkert det går like godt. Jeg forventer at også samferdselsministeren ønsker at man skal kunne kjøre på E18 gjennom fylket vårt, uten at man skal måtte være redd for nye ras. Statsråden er ansvarlig for Statens Vegvesen, og et eventuelt signal fra han om at veien må sikres for å unngå farlige ras, forventer jeg derfor at følges opp, sier Mørland til iRisør.no.

Ønsker umiddelbar oppstart

Samtidig er naturlig nok Tellef Inge Mørland godt klar over det arbeidet man er i gang med for å få ny E18 mellom Tvedestrand og Dørdal på plass når dagens utbygging mellom Tvedestrand og Arendal står ferdig.

– Jeg tror det plansamarbeidet som nå pågår må gå sin gang, og forhåpentligvis klarer man å lande noen gode traseløsninger der ganske raskt. Det er imidlertid ikke gitt at Nye Veier er klare til å bygge ut Risør-Tvedestrand så fort dette er ferdig. Da risikerer man å måtte konkurrere med andre prosjekter i deres portefølje.

Det er ut fra dette at Mørland ønsker at samferdselsministeren skal jobbe aktivt for at ting skjer hurtig.

– Jeg mener det er svært viktig at man jobber for en nærmest umiddelbar oppstart etter at alt det nødvendige arbeidet i forbindelse med valg av trase er klart. Her må vi gjøre alt vi kan for å forsere denne delen av prosessen. I så måte mener jeg at raset i jula bare er enda et nytt argument for hvorfor det haster med å sette spaden i jorda på denne delen av E18.

Her er spørsmålet Mørland har sendt til  samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP):

«I jula gikk det et større ras på E18 mellom Risør og Tvedestrand. Heldigvis ble ingen drept eller skadet. Geologer sier at området fortsatt er utrygt med tanke på nye ras. Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre denne strekningen på E18 mot nye ras, og vil statsråden ta ytterligere grep for å få fortgang på en ny og trafikksikker 4-feltsvei mellom Risør og Tvedestrand?»

 

Nå har Dale en uke på seg før han må komme med et svar til Mørland.

Les også:

Truffet av stor stein – unngikk selve raset

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
spnh-profilann
elektro
atletixny