Bedt om å ta imot 12 flyktninger i 2019

kommunehuset

Risør kommune er bedt om å ta imot 12 flyktninger inneværende år. Ingen av disse vil være enslige mindreårige.

Tekst: Tore Myrberg

Dette er et lavere tall enn det man ble bedt om i 2018, samtidig er det alltid også en viss usikkerhet rundt om det kommer flyktninger på gjenforening.

Tidligere har politikerne i Risør vært tydelige på at de ønsker et høyere antall flyktninger til Risør enn det man er blitt spurt om. Denne gangen får de klar beskjed om ikke å gjøre et slikt politisk vedtak.

– Intergrerings- og mangfoldsdirektoratet har gitt beskjed om at de ikke godkjenner et vedtak som er over anmodningen i antall. Vedtaket skal være i henhold til anmodningen eller lavere, skriver Søs Østegård Nysted i sakspapirene som legges til grunn for den politiske behandlingen.

Det er også gitt signaler om at flesteparten av flyktningene tiltenkt Risør vil være overføringsflyktninger. Dette er en gruppe som også omtales som FN-flyktninger eller kvoteflyktninger, og som i motsetning til asylsøkere allerede er godkjent som flyktning før de ankommer Norge.

Ifølge saksframlegget til den politiske behandlingen i Komité for oppvekst og inkludering er det antydet at mange vil kunne være fra Kongo.

I sin konklusjon skriver Nysted på vegne av rådmannen at «Rådmannen anser et mottak av 12 flyktninger som realistisk og at den driften som er planlagt i 2019 kan gjennomføres på en forsvarlig måte».

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro