– Viktig å få på plass to leger nå som vi har muligheten

Leder i Helse- og omsorgskomitéen i Risør, Ole Henrik Grønn (Ap), er opptatt av et godt legetilbud for de på Søndeled. Likevel mener han to nye leger til Kragsgata er det mest riktige.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Han støtter derfor forslaget fra administrasjonen om å ansette to nye leger ved Kragsgata legesenter, og heller finner løsningen for Søndeled i neste fase.

– Vi i Arbeiderpartiet sier at vi støtter 110 prosent at vi bør benytte anledningen til å få inn to. Dette fordi vi har fått flere kvalifiserte søkere, sier Grønn til iRisør.no.

Styrker hele kommunen

Grønn er redd for at man går glipp av en god mulighet om man ikke handler raskt å ansetter to nye fastleger nå.

– Det er en lege mer enn vi hadde tidligere. Ved å få de til Kragsgata får vi fire leger der, Det vil være en styrke, og også hensiktsmessig for driften. Blant annet ved at man får bedre mulighet til å dekke opp for hverandre ved sykdom og ferie.

Han mener derfor det ikke her er snakk om en sentraliseringsdebatt, samtidig som han forstår at folk på Søndeled kan oppfatte det slikt.

– Alle ting kan fort bli det, så jeg ser den. Det er derfor mitt parti sier at vi er opptatt av et godt tilbud på Søndeled. Men, samtidig om vi ikke har noen leger i det hele tatt så har vi også et problem.

Les også:

Foreslår å legge ned legekontoret på Søndeled

Tror på løsninger

For ham handler saken om å styrke legetjenesten i kommunen, og at man så kan se på hva som er mulig.

– Det som er viktig er at legene og helseadministrasjonen finner en løsning for Søndeled. Jeg vil ikke låse dialogen med legene. Vi ønsker et tilbud, men vi ønsker ikke et enmannskontor på Søndeled.

Ole Henrik Grønn er forsiktig med å snakke om hvilke løsninger han ser for seg som mulige, men innrømmer at en deling av ansvaret for Søndeled kan være en mulighet som det bør ses på.

– Det er stor forskjell å si til noen at de skal ha 100 prosent stilling på et enmannskontor mot at man spør om det er mulig at du har to dager i uka på det kontoret. Men, dette må komme i en politisk sak, ikke at jeg antar det.

Gå i dialog

Fakta er uansett at dagens fastlege på Søndeled pakker med seg tingene sine etter endt arbeidsdag i morgen.

– Der sier administrasjonen veldig tydelig at de jobber med å få på plass en vikarordning for listepasienten på Søndeled, og det er viktig.

Det er også slik at de som har vært til samtaler i forbindelse med at de har søkt fastlegestilling i Kragsgata, har gitt beskjed om at de ikke ønsker å ha jobben på Søndeled som et andrevalg. Uansett er Grønn klar på at man må finne en løsning som er god for alle.

– Vi har jo hatt en opptrappingsplan i forhold til den dagen vi har et helsehus. Hele greia med et helsehus var jo at vi skulle styrke legetjenesten med et fellesskap. Der var det en modell for hvordan man så for seg Søndeled. Det er den tanken vi må se om vi kan diskutere videre med legene, avslutter Ole Henrik Grønn.

Slik behandles saken

Eldrerådet 16.01.2019
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.01.2019
Helse- og omsorgskomitéen 16.01.2019
Bystyret, dato ikke satt

Det er Helse- og omsorgskomitéen som lager innstillingen til bystyremøtet.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny