– Bekymringsfull nedbygging av distriktssentra

Dag Gjesteby og Anette Lunner.

Risør Høyre er bekymret for at administrasjonen i kommunen ser at «eneste» løsning er å legge ned legesentret på Søndeled og flytte legehjemmelen til Kragsgata. De har derfor sendt oss dette leserinnlegget.

Bekymringsfull nedbygging av distriktssentra

Av Dag Gjesteby, Leder i Risør Høyre og Anette Lunner og Rigmor Aino Bjordammen begge fra Søndeled og Risør Høyre.

Problemer med legedekningen på Søndeled gjør at det nå kommer en sak hvor politikerne anbefales å legge ned hele legekontoret for i stedet å styrke Kragsgata legesenter.

Risør Høyre er bekymret for noe vi ser som en gradvis nedbygging av våre sentra i distriktene. Nylig var det en sak om grunnskolenes være og ikke være, men sluttet heldigvis øvrige partier seg sammen med Høyre om å frede alle våre tre grunnskoler.

Nå kommer legesentret på Søndeled som en ny sak. Risør Høyre ser på lik linje med barneskolene at en velfungerende helsetjeneste er et av kjerneområdene for å opprettholde en bred og nåværende bosetningsstruktur i kommunen. Høyre vil ha levende distrikter med både grunnskoler og gode helsetjenester.

Grunnleggende for en god helsetjeneste er bra kvalitet i arbeidet og høy pasientsikkerhet. En hvilken som helst enkelt-person-praksis hvor legen heller ikke er ferdig spesialist har usikkerheter både i kvalitetsperspektivet og som holdbarhet over tid. Hverken vi i Høyre eller ansatte i kommunen kan «tvangsplassere» leger på Søndeled, men det er spesielt at når man nå har annonsert etter leger at man ikke har åpnet for en rullering for også å kunne bemanne legesenteret på Søndeled.

Høyre er bekymret for at administrasjonen i kommunen ser at «eneste» løsning er å legge ned legesentret på Søndeled og flytte legehjemmelen til Kragsgata. En praktisk løsning nå i den aktuelle situasjonen vil være å ansette to nye leger i Kragsgata og samtidig la disse arbeide et par dager i uka hver på Søndeled legesenter for å treffe sine lokale pasienter der. Den eneste løsningen kan ikke være å stenge ned legesentret på Søndeled. Det vil være en bra helhetlig løsning at en lege reiser til Søndeled for å treffe sine 10-20 pasienter på en dag enn at hver av alle disse pasientene må reise inn til sentrum for å treffe legen.

Det er også lokale behov for andre helsetjenester enn leger. Tjenester fra helsesøster, hjemmesykepleie, fysioterapi og kanskje psykolog er tjenester som nå eller i framtiden bør kunne ha samarbeide med og eventuelt bli samlokaliseres i «sentret». Alle tjenester behøver ikke utgå fra Risør sentrum. Et velfungerende senter bidrar til å styrke det lokale helsetilbudet og øke befolkningen trygghet.

Risør Høyre mener at et levende sentrum er viktig for hele kommunen, men vi må også ha levende bygder og distrikter.  Vi ønsker at bygdene og Søndeled skal være trygge med Høyre.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro