Blanche Majors Forsoningspris til Nina Grünfeld

I dag mottar Nina Grünfeld «Blanche Majors Forsoningspris» under et arrangement i Oslo. I den anledning har vi mottatt denne pressemeldingen fra Aktive Fredsreiser:

Blanche Majors Forsoningspris til Nina Grünfeld

 Nina F. Grünfeldt tildeles Blanche Majors forsoningspris fordi hun gjennom sin kunstneriske virksomhet har satt forsoning mellom religionene på dagsorden.

Hennes kunstneriske virksomhet omfatter både det humanitære smykkeprosjektet Coexista (hvor overskuddet går til å bekjempe islamofobi, antisemittisme og ekstremisme), samt undervisningsvirksomhet, bøker og filmer.

Ikke minst har hun gjennom sin film ”Ninas barn” gjort mye for å minne om behovet for solidaritet, kunnskap og omsorg – og for å holde i live historien om hva som skjedde med jødene i Norge under Den andre verdenskrig, alt i forsoningens tjeneste.

I en verden med økende antisemittisme – men også med økende islamofobi – er det viktig med mange stemmer som kan formidle håp og snakke om forsoning på tvers av religioner med ulike virkemidler. Nina Grünfeldt gjør det gjennom sin kunstneriske virksomhet.

Hvorfor en pris om forsoning? Blanche Majors Forsoningspris tildeles personer eller organisasjoner som på ulike måter er engasjert i forsoningsarbeid eller forsoningsprosesser. Det er gründeren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som i 2003 tok initiativ til prisen som er på 50 000 kroner, et diplom og en statuett.

Blanche Major var bare 19 år gammel da hun ble sendt til Auschwitz – Birkenau sammen med 34 familiemedlemmer. 33 av dem ble sendt rett i gasskammeret, bare Blanche og søsteren overlevde. Hennes tanker om forsoning danner rammene for denne prisen:

Vi kan ikke gjøre noe med fortiden,
men jeg er overbevist om at vi kan gjøre noe med framtiden.
Men det må forsoning til.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny