Foto: Per Erik Moen.

Det er en rekke politiske møter som tar mye av ordførerens tide i årets tredje uke. Her er ordfører Per Kristian Lundens (Ap) uke.

Kommuneplan

Mandag morgen møtes bystyret til workshop om samfunnsdelen i rullering av kommuneplanen. Dette blir ikke en samling der det skal gjøres vedtak, men der Rådmannen og hans stab får innspill til en ny versjon av kommuneplanen. Det vil blant annet bli diskusjon om hovedmålsettingen ”Vi skal vokse” og hva som skal legges i den visjonen. Det blir også diskusjoner om Risørs kommuneplan sett i sammenheng med Regionplan Agder 2030.

E18 kommunedelplan

Arbeidet med ny kommunedelplan for E18 fra Dørdal i Bamble til Grimstad fortsetter for full styrke denne uka. Onsdag går styret sammen med faglige etater gjennom innspill som har kommet så langt til veiutbyggingen. Det har i høringsperioden så lang kommet innspill fra både enkeltpersoner, interessegrupper og offentlige etater.

Sørlandsrådet

Sørlandsrådet består av fylkesordførere i Aust- og Vest-Agder, opposisjonsledere i de to fylkene, ordførere i Kristiansand og Arendal samt ledere i regionrådene i Agder. I tillegg møter en rekke administrative krefter opp fra fylkeskommuner og kommuner opp. Torsdag blir møtet i Sørlandsrådet for første gang holdt i Risør, nærmere bestemt Risør rådhus. Tema denne gangen er levekår og den store satsingen hele regionen står bak for å bedre levekår for alle. Møtet er åpent.

Formannskap

Torsdag ettermiddag er det møte i formannskapet, det første i det nye året. Blant sakene er søknad om kommunal garanti fra Risør Fotballklubb og avklaring av eierforhold til Sandkleiva på Søndeled. Det blir også orientering om nærings- og kultursaker.

Østre Agder

Fredag er det styremøte i Østre Agder regionråd i Gjerstad. Vi skal blant annet drøfte det felles næringsarbeidet i regionen som er et av regionrådets viktigste arbeidsområder. Vi skal også oppsummere felles formannskapsmøte for de åtte Østre Agder-kommunene, som ble holdt like etter nyttår.

Kommunerevisjon

Aust-Agder kommunerevisjon har møte i representantskapet fredag. Det er diskuteres mulig samarbeid eller sammenslåing av kommunerevisjonene i Aust- og Vest-Agder. Dette er nå utredet av lederne i de to virksomhetene og representantskapene skal diskutere saken videre.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny