Først forsvant muligheten til å skaffe seg pass i Risør. Fra 1. april forsvinner også muligheten i Tvedestrand.

Tekst: Tore Myrberg/Pressemelding  Foto: Politiet

Allerede i april i 2017 kom beskjeden om at man etter hvert ikke lengre ville kunne reise til Tvedestrand for å skaffe seg pass. Meningen var at dette skulle tre i kraft i løpet av 2018. Men, først nå kommer de varslede endringene.

– I løpet av våren 2019 vil Agder politidistrikt få tre helt nye passkontor der publikum kan skaffe seg pass. Nytt utstyr i sikre lokaler, og medarbeidere med høy kompetanse, skal bidra til en sikker og god utstedelse av pass i Agder, skriver politiet i Agder i en pressemelding.

Strenge krav

Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes.

– Disse vil vi imøtekomme med de tre nye passkontorene våre. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag, sier leder av seksjon for forvaltning, Tom Eklund.

I Agder politidistrikt vil pass utstedes på følgende tre steder:

  • Arendal og Froland politistasjon (Arendal)
  • Politihuset i Kristiansand
  • Farsund og Lyngdal lensmannskontor (Farsund)

Timebestilling

På politiet.no ligger det til en hver tid oppdatert informasjon om åpningstider og timebestilling for de forskjellige passkontorene.

– Vi ønsker å levere et godt tilbud til publikum. Det legges opp til timebestilling ved alle de tre nye passkontorene. I tillegg vil det bli utvidede åpningstider i distriktet, sier Eklund.

Parallelt med at de kommer tre nye passkontor i Agder vil tjenesten avvikles eller flyttes andre steder.

Fra 1. mars 2019 vil det ikke lenger være mulig å få pass i Flekkefjord, og fra 1. april vil det ikke være mulig å få pass i Tvedestrand, Mandal, eller Valle.