De store snømengdene skaper problemer for hjortevilt. Nå bes det om utvidet båndtvang i hele østregionen.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Tom Harry Olsen

I dyp snø har slik som rådyrene problemer med å komme seg unna hunder som går løst.

– Rådyr som blir jaget i dag vil fort bli utmattet og med en hund i helene vil den bli bitt, dette er en naturlig adferd hos hunder, sier Lars Ole Røed, som er leder i viltnemda.

Hundeeier har ansvar

Det er for øyeblikket ikke noen generell båndtvang for hele Risør. Likevel er det steder man skal ha hunden i bånd.

– Det er båndtvang i Urheia og Randvik, eller ser det ikke båndtvang, sier Røed.

Samtidig understreker han at dette ikke fritar hundeeierne ansvaret for å ha kontroll på hunden.

– Om hunder blir sett eller funnet jagende etter hjortevilt, kan en anmeldelse være aktuelt.

Tatt opp med skogbruksjefen

Ordningen med utvidet båndtvang har Røed diskutert både med andre medlemmer i viltnemda og med skogbruksjef Frode Lindland.

– Det er Lindland som mandag tar dette opp med kommunene i østregionen.

Med utvidet båndtvang vil man i best mulig grad forebygge at episoder med hunder som jager hjortevilt skal kunne oppstå. Lars Ole Røed understreker imidlertid at folk flest er flinke.

– Folk er stort sett flinke når det blir slike snømengder som nå, men som ellers så er det unntak.