Et enstemmig bystyre gikk inn for at Risør kommune stiller kommunal garanti gjennom selvskyldnergaranti med inntil kr. 385.000 til Risør Fotballklubb.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Arkiv

Lånegarantien gjelder en investering i anlegg for undervarme til kunstgressbanen.  Lånet klubben ønsket garanti for er på 350 000 kroner.

Gjennom å få en slik garanti får samtidig Risør Fk en lavere rente og slipper å ta opp lån med pant i klubbhuset.

I sin søknad viste Risør FK til at økonomien i klubben er stabil, og under den politiske behandlingen i formannskapet ble det uttalt at man ikke så noen stor økonomisk risiko ved å gi en slik garanti.

I bystyret fortalte ordfører Per Kristian Lunden at det også er andre klubber som nyter godt av lignende garanti fra kommunen.

Kommunens garantiansvar opphører om fem år, noe som er samtidig som lånet skal være nedbetalt.

Undervarmen er allerede på plass på Kjempesteinsmyra.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny