Hvert år er det mange barn og unge i Aust-Agder som ikke lengre kan bo hjemme, og trenger derfor et nytt hjem. Bufetat håper på at flere ønsker å bli fosterfamilie.

Tekst: Marcus Aanonsen

Når en kommunal barnevernstjeneste har kommet frem til at et barn har behov for plassering utenfor hjemmet, så er det Bufetat som skal bistå med å finne det riktige tiltaket. Bufetat Fosterhjemtjeneste region sør, avdeling Aust-Agder, håper på at flere vil bli fosterhjem.

– Generelt har vi for få fosterhjem i dag. Det er behov for fosterhjem til barn i alle aldre, fra babyer til tenåringer. Behovet er stort også i Risør. Nå er det cirka 20 fosterhjem i Risør, sier seniorrådgiver Turid Kjetland i Bufetat.

Ikke for alle

Å bli fosterhjem er nok ikke for alle. Det er noen krav som må være fylt.

– Du må jo ha tid, overskudd og mye omsorg å gi. Man må ha fysisk og psykisk god helse og en ordna økonomi, sier Turid Kjetland.

Alle er forskjellig

Om man skal ha fosterbarn er det vanskelig å vite hvordan det blir. Forskjellige barn har forskjellige utfordringer, men i Bufetats undersøkelser svarer de fleste fosterforeldre at det er givende å være fosterhjem.

– Du får jo inn et barn som kommer fra en annen familie og må tilpasse seg en ny familie. De kan ha opplevd ting som plager de og de kan ha med seg litt bagasje, sier Turid Kjetland.

Om fosterhjem kunne vært noe for deg er det mulig å sende inn egenpresentasjonsskjema på fosterhjem.no.

– Alle som vil bli fosterforeldre må gjennom et kurs i Arendal for å bli best mulig forberedt. Nytt kurs starter 16. mars, og det er ledige plasser, sier Turid Kjetland.

Helt uforpliktende

Helt til slutt håper Turid på at alle som er interesserte i å få vite mer vil ta kontakt.

– Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss eller å komme på et av våre informasjonsmøter, du binder deg ikke til noe. Mer informasjon finner du også på fosterhjem.no, avslutter Turid Kjetland.

 

 

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
elektro
atletixny