Totalskadet etter kraftig brann i natt

Industribygget til Resolve på Moland i Risør er totalskadet etter en kraftig brann. Brannmannskaper driver fortsatt med etterslukking.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Hele lageravdelingen er utbrent, og kun råbygget står igjen. Kontoravdelingen ble imidlertid skjermet, slik at man kunne hente ut viktige papirer og lignende.

Store brannmannskaper i sving

Melding om brannen kom klokken 04:20 med at det kom røyk fra et bygg. Nødetatene rykket ut og kunne fastslå at det er snakk om lagerbygget til risørbedriften Resolve som brenner.

Østre Agder Brannvesen har mobilisert mange mann for å kjempe mot flammene.

– Vi har ute mannskaper fra Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Arendal. Det vel snakk om rundt 30 mann, sa vaktleder Stig Trondsen ved 110-sentralen til iRisør klokken 07:15.

Iherdig innsats fra brannmannskapene gjorde at det ikke var fare for spredning til andre bygg. På grunn av røyk fra brannen fikk imidlertid ikke de som jobber på industriområdet lov å komme inn på området fredag formiddag.

Forurensingsfare

Det er også bekymring om forurensing som følge av brannen. Dette både på grunn av kjemikalier som var på lageret, og avrenningen som følge av brannslukkingen.

– Vi har sett på mulighetene til å legge ut lenser, men bekken som går forbi er frosset. Dette gjør det vanskelig, sier innsatsleder Petter Vinje Svendsen ved Østra Agder Brannvesen.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny