En mann og en kvinne, begge i slutten av 20-årene og med tilknytning til Risør, er i Aust-Agder tingrett dømt til fengsel for å ha oppbevart narkotika.

Mannen ble dømt til to år og ni måneder ubetinget fengsel, mens kvinnen ble dømt til to år og seks måneder ubetinget fengsel.

Store mengder

Begge var tiltalt for både å ha oppbevart narkotika og for å ha kjørt motorkjøretøy i ruspåvirket tilstand. Det var imidlertid mengden narkotika de to oppbevarte som førte til den strenge straffen.

I begynnelsen av oktober i fjor ble de to tatt i Grimstad med 517 tabletter inneholdende MDMA (virkestoffet i partydopet ecstasy. red.anm.) , 314 gram amfetamin og 18 gram hasj. Senere samme måned fant politiet 665,7 gram amfetamin, 571,63 gram hasj og 76 tabletter inneholdende MDMA på deres tilholdssted i Risør.

Både mannen og kvinnen har sittet nærmere fire måneder i varetekt i påvente av rettssaken. Denne tiden trekkes fra i forhold til gjenværende soning.

Tingretten sier også i dommen at deler av dommen kan gjennomføres på en institusjon, da begge de dømte virker motiverte for å gjøre noe med sitt tidligere destruktive mønster med rus og kriminalitet.

I straffeutmålingen ble det tatt hensyn til at både mannen og kvinnen erkjente straffeskyld, noe som gjorde at straffen ble lavere enn det aktor kom med påstand om. Kvinnen fikk noe lavere straff da hun skal ha hatt en noe mindre aktiv rolle ved oppbevaringen av de narkotiske stoffene.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro