Det står mange politiske møter på agendaen til ordfører Per Kristian Lunden kommende uke. Både lokale og regionale.

E18-planlegging

Hver uke er det flere nye møter om det felles kommuneplanarbeidet med ny E18 på strekningen mellom Dørdal og Grimstad. Mandag formiddag har jeg en oppdatering med Nye Veier og deres konsulenter ved Nye Veiers kontur på Rugtvedt i Telemark. Det arbeids nå med tydeligere trasevalg og kryssløsninger. Vi skal også legges planer for videre møter og forankring i styret for prosjektet og de åtte kommunene som inngår i samarbeidet.

Risørveien

Parallelt med E18-planlegging foregår også vurderinger av trase for ny Risørvei (Fylkesveg 416) og ikke minst kryssplassering på E18. Tirsdag gjør vi en intern vurdering av dette før det legges fram til politiske behandlinger.

Bynettverk Sør

Tirsdag ettermiddag er det møte i Bynettverk Sør på universitetet i Agder (UiA) i Kristiansand. Alle sørlandsbyene er representert i dette nettverket sammen med universitetet. Målet er å dele erfaringer og forskning om positiv byutvikling i mindre byer.

Kulturkonferansen

Onsdag er Aust-Agder fylkeskommunes årlige kulturkonferanse i Arendal. I programmet heter det: Konferansen har i år fokus på framtid og identitet. Hvordan kan vi bruke kreativitet, nytenking og samskaping til å bygge vår kulturelle identitet – hver for oss og sammen? Er vi åpne for ungdommens ressurser? Gjennom foredrag, kunstneriske innslag og gode eksempler utforsker konferansen disse og andre spørsmål knyttet til et moderne og mangfoldig fellesskap.

Sørlandsrådet

Torsdag er det møte i Sørlandsrådet som omfatter fylkesordførere i Agder, ordførere i Kristiansand og Arendal samt regionrådslederne.  Denne gang holdes møtet på sykehuset i Arendal og hovedtema for møte er helse og helsepolitikk.

Bystyre

Torsdag er et ekstra det bystyremøte der vi tar opp saker vi ikke fikk tid til i forrige ordinære bystyremøte. Det er først og fremst saken om legedekningen i Risør som både involverer legesenteret i Kragsgate 48 og legekontoret på Søndeled. Det blir også svar på to interpellasjoner.

Formannskapet

Etter bystyremøtet blir det formannskapsmøte der en viktig sak er forvaltning av av strandarealer på Tangen og Kastellet. Det blir også behandling av samfunnsdelen av ny kommuneplan, som bystyret seinere skal legge ut på høring.

Østre Agder

Fredag er det styremøte i Østre Agder regionråd i Åmli. Blant sakene er behandling av høringsuttalelse til regionplan Agder 2030.

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
elektro
atletixny