kommunehuset

Det blir ingen behandling av «Kommunale strandarealer Tangen og Kastellet» i formannskapet torsdag. I dag valgte rådmannen å utsette saken.

Tekst: Tore Myrberg

Det er vinteren som gir politikerne og beboerne bedre tid i saken.

– Det må gjennomføres en befaring for politikerne i forkant av møtet. Dette blir vanskelig å få til på en god måte så lenge store deler av området er belagt med snø og is, skriver rådmann Trond Aslaksen som en forklaring på utsettelsen.

Får tid til innspill

Gjennom å utsette saken gir administrasjonen de som er berørte i saken bedre tid på å komme med innspill i saken. Disse innspillene kan så rådmannen få med i sitt saksframlegg for politikerne.

Slik det ser ut nå tar Aslaksen sikte på at saken kommer til politisk behandling i løpet av våren 2019.

Diskusjonene har gått høylydt etter at listen over eiendommer hvor det vurderes tiltak ble lagt fram.

Se lista her:

Her er rådmannens Tangen/Kastellet-liste

 

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny