Hanne-Lisbet Løite er også styreleder i Sørlandsporten Næringshage. Her sammen med Michel Esnault og Tor Kristian Johansen.

Hanne-Lisbet Løite har fått jobben som kommunikassjonssjef i Nasjonal digital læringsarena. Dermed blir hun en del av toppledergruppa i NDLA.

Tekst og arkivfoto: Tore Myrberg

Løite tar dermed steget opp fra en stilling som markedsansvarlig i NDLA, hvor hun har hatt ansvaret for markedsstrategien.

– Som kommunikasjonssjef blir jeg nå en del av toppledergruppa med totalansvar for både intern og ekstern kommunikasjon, inkludert markedsføring, sier Løite til iRisør.no.

Strategisk betydning

Samtidig som hun går inn i stillingen, løftes også kommunikasjonsfunksjonen inn i ledergruppa. Dette mener Løite er et viktig og riktig grep.

– Kommunikasjon påvirker en virksomhets evne til å nå målene sine, både internt og eksternt, og er derfor av stor strategisk betydning.

Det gjør at hun tar fatt på oppgaven med stor entusiasme.

– Det er en ære og en glede å få anledning til å påvirke NDLAs framtid og få bidra til å spre det glade budskap sammen med usedvanlig dyktige og gilde kolleger. Jeg har alltid søkt nye utfordringer og trigges av stort ansvar.

En gratisressurs

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) er et nettsted finansiert av fylkeskommunene. NDLA tilbyr fritt tilgjengelige og åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring.

– Her er det ingen pålogging og ingen betalingsmur. På ndla.no finner elever og lærere kvalitetssikrede digitale læringsressurser i over 100 eksamensfag. Undervisningsvideoer, animasjoner, interaktive oppgaver, simuleringer, læringsstier og tradisjonelle fagtekster er litt av hva vi kan tilby.

NDLA er det mest brukte digitale læremiddelet i videregående opplæring og har mellom 60 000 – 70 000 brukere per dag.

– Jeg oppfordrer spesielt foreldre med barn i videregående skole, men også ungdomsskolen, til å ta en titt. Her finner de ressurser som kan være til god støtte og hjelp, for eksempel i leksearbeidet, avslutter Hanne-Lisbet Løite.

 

I januar var Løite med i vår portrettserie Risørstafetten. Her kan du lese det intervjuet:

– Gleder meg til åpning av kaffebar