Stian Lund (V) løfter avslaget om å bygge nytt kraftverk på Søndeled opp til politisk nivå. Han legger fram saken for bystyret torsdag.

Tekst: Tore Myrberg

Egelands Verk på Søndeled har hatt kraftverk siden 1906, men fikk et opphold i produksjonen for noen år siden da anlegget var utslitt.

– Dette medførte at Egelands Verk måtte søke ny konsesjon. Denne ble som kjent avslått, skriver Lund i interpellasjonen.

Han skriver videre at Egelands Verk har vært en av bærebjelkene i kommunen  i over 300 år og har utnyttet vassdraget på ulike vis i alle disse årene.

– Risør kommune sendte inn høringsuttalelse til NVE i saken, hvor man så positivt på etablering av kraftverket.

Stian Lund ber nå bystyret bli med på følgende vedtak:

Bystyret ber ordfører om å invitere NVE tTil et møte sammen med eier av Egelands Verk,  Fylkesmannen i Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Gjerstad kommune for å komme frem til en tilfredsstillende løsning for alle parter.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny