Viktigheten av nye E18 gjorde at mange tok turen til dialogmøtet mellom Nye Veier, kommunen og næringslivet i Risør tirsdag.

Tekst: Tore Myrberg  Illustrasjon: Nye Veier

Spesielt næringene lokalisert på Moland er engasjerte i hvor både vei og kryss vil komme. Næringssjef Bård Birkedal i Risør kommune, merket godt at det var klare mening om hva som er den beste løsningen.

– Miljøet på Moland er veldig tydelig på at de ønsker en to-kryss løsning med kryss på Moland og Røysland og at de ønsker å være tett på i den videre prosessen, sier Birkedal til iRisør.no.

Stort engasjement

Næringssjefen er glad for det engasjementet som vises fra næringslivet. Han anslår at det var rundt 50 personer på tirsdagens møte i IMS sine lokaler på Moland.

– Vi ser at nå når det er konkrete linjer og alternativer å ta stilling til, så kommer også et stort engasjementet.

Med kryss på både Moland og Røysland vil man sikre påkjøringsmuligheter i begge retninger på E18. Når det gjelder disse kryssene er det skissert flere løsninger.

Man kan ha to fulle kryss med av og påkjøringer i begge retning, noe som gjør det hele mest fleksibelt.

En annen løsning er at man har to halve kryss hvor krysset ved Moland har avkjøring fra øst og påkjøring mot øst, mens krysset ved Røysland sikrer av- og påkjøring for vest.

Les også:

– Ingen løsning er dramatisk for Risør