Elevrådsleder Alhamza Joseph til høyre

I dag er det første mandagen med «etter skoletid». Hver mandag frem til sommeren vil elevene ha mulighet til å være på skolen etter skoletid.

Tekst og foto: Marcus Aanonsen

Elevrådsleder Alhamza Joseph er veldig positiv til den nye ordningen. Han var god pådriver for å få dette i gang, og er veldig fornøyd med at det nå har blitt noe av.

– Vi så på dette som et flott tilbud elevene kunne benytte seg av. Her kan folk samles etter skoletid uten noe forventning om å bruke penger. Dette blir også en fin måte for tiendeklassingene, som også kan komme, å se hvordan skolen er, sier Alhamza Joseph.

To tiendeklassinger i sveisesalen.

 Perfekt til gruppearbeid

På Etter skoletid kan elevene både være sosiale med og uten skolearbeid. Alhamza og de andre i ungdomsbedriften UB-UNTU bruker tiden til å jobbe.

– Vi har et gruppearbeid så da kan vi samles her på skolen og jobbe med det. Det er jo også lærere og andre medelever som kan hjelpe oss om det trengs, sier Alhamza.

Salg av pizza i kantinen.

Tror flere vil bli med

På åpningen var det flere som stilte opp, men ikke kjempemange. Alhamza tror at flere vil komme med tiden.

– Det er dessverre en liten utfordring med buss for de som bor utenfor byen, men jeg tror at dette vil bli suksess, sier Elevrådslederen.

Gymsalen er også åpen for trening, aktivitet og moro.

Gjøre skolen lettere

For mange er det vanskelig å gjøre skolearbeid hjemme, og mange får kanskje ikke den hjelpen de trenger. På Etter skoletid kan elevene få hjelp av medelever og lærere.

– Hvis for eksempel hele klassen skal ha prøve en dag så kan elevene sitte her og øve sammen i grupper. Det vil gjøre skolen og prøvene lettere og gøyere for mange, sier Alhamza.

– Jeg håper at alle elevene vet at de kan komme og bli med. Jeg kan virkelig anbefale tilbudet til alle elevene, avslutter Alhamza Joseph.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
elektro
atletixny