Aase Bjorkjendal ble hedret med æresmedlemskap da Søndeled og Risør Historielag avholdt sitt årsmøte på Frydendal menighetshus sist fredag.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Jan Einar Henriksen

Bjorkjendal har vært revisor i historielaget siden slutten av 90-tallet, og ble utnevnt som æresmedlem på livstid for sitt arbeid til historielagets beste. Det hele synliggjort gjennom Søndeled og Risør Historielags Æresdiplom og blomster.

Henriksen gjenvalgt

Av de mer praktiske tingene ble Jan Einar Henriksen gjenvalgt som leder for 1 år. Resten av valget var som følger:

Styremedlemmer: Ragnhild Eriksen – enstemmig valgt for 2 år, Arne Kristian Solstad – enstemmig valgt for 2 år, Ingemund Sørbø – enstemmig valgt for 2 år.
Varamedlemmer: Jacob Sten Paulsen – enstemmig valgt for 1 år, Amborg Henriksen – enstemmig gjenvalgt for 1 år, Leif Egil Sørbø – enstemmig valgt for 1 år.
Revisorer: Grunde Hannemyr og Ivar Goderstad – enstemmig valgt for 1 år.
Valgkomitéen: Ronald Ramberg – enstemmig gjenvalgt for 3 år

Styremedlemmer som ikke var å valg: Torstein Andersen, Jan Morten Homme, Trine-Lise Høyer Johnsen og Solveig Donley.
Medlemmer av valgkomiteen som ikke var på valg; Lauritz Paulsen og Thorvald A. Garthe.

Sandra Ingvaldsen spilte et stykke av Grieg.

Godt oppmøte

Som vanlig var det godt med folk på historielagets årsmøte. Og de frammøtte fikk servert et fyldig program.

– Møtet startet ved at unge Sandra Ingvaldsen fra Kulturskolen øst i Agder spilte et stykke av Edward Grieg. Etter pausen tok Karl Wilhelm Nilsen oss med et inspirerende foredrag med tittelen  «Kystpilgrimsleia – en gjenåpning i 2018 v/RS Risør II», forteller Jan Einar Henriksen.

Søndeled og Risør Historielag ble stiftet 19. november 1949 og feirer i år 70 år. Et jubileum vi vil markere med flere ulike aktiviteter året gjennom.

– Første store arrangement blir den tradisjonsrike pinsevandringen 2. pinsedag – mandag 10. juni 2019 kl 1100. Samtidig med årets pinsevandring vil vi åpne Risørs tredje kulturløype, som i disse dager ferdigstilles for Sandneshalvøya i et samarbeid mellom Hope IL, Oss Vel og historielaget. Sandneshalvøya kulturløype har også økonomisk støtte fra Sparebanken Sør og Aust-Agder Fylkeskommune, sier Henriksen.

Søndeled og Risør Historielag er en av Risørs største foreninger med rundt 560 betalende medlemmer, som hvert år legger ned mellom 3 og 3.500 dugnadstimer for å ta vare på lokalhistorien for Søndeled og Risør.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
atletixny
elektro