En risørmann født på slutten av 80-tallet er varetektsfengslet i fire uker. Mannen er siktet for trusler.

Tekst: Tore Myrberg

Mannen ble pågrepet av politiet 2. mars, og sa blant annet til helsepersonell at han skulle drepe de ansatte om dersom han ikke ble arrestert. Vedkommende skal også ha kommet med truende uttalelser på vei fra Risør til Arendal.

Det er kun fire måneder siden sammen mannen ble dømt til 15 dagers ubetinget fengsel for å true en annen mann med kniv i Risør.

Retten skriver i varetektsdommen at kriminaliteten siktede nå mistenkes for å ha begått, har klar sammenheng med siktedes alkoholproblemer. De mente derfor at det er stor gjentagelsesfare.

Alvorlighetsgraden i truslene han mistenkes for, gjør at retten ikke finner at det er fare for oversoning på det nåværende tidspunkt.

Aktor har gitt signaler om at de ønsker risørmannen fengslet fram til rettssaken kommer opp. Dette vil trolig skje i løpet av april.