En mann i 20-årene fra Vegårshei må punge ut etter at han ble stoppet av UP i Arendal både i september og desember i fjor.

Tekst: Tore Myrberg

Begge gangene var mannen påvirket av cannabis, og han innrømmet for begge forholdene at han kveld før hadde røyket 0,5 gram med hasj.

Likevel innrømmet han ikke straffeskyld, da han ikke følte seg påvirket dagen etter i noeng av tilfellene.

Blodprøvene viste imidlertid at han under kjøreturen i september hadde en virkestoffer tilsvarende en alkoholpromille på over 0,5 og tilsvarende over 0,2 i desember.

Retten fant det i tillegg skjerpende at vegårsheimannen da han ble tatt i desember allerede hadde en erfaring med at politiet oppfattet ham som påvirket. Det var også skjerpende at kjøringen foregikk i et område med mye trafikk.

Det var kjøringen i ruspåvirket tilstand som var de tyngste punktene i tiltalen. I tillegg var mannen også tiltalt for oppbevaring og bruk av cannabis.

Aktor la ned påstand om 21 dagers betinget fengsel og 60 000 kroner i bot, noe som Aust-Agder tingrett valgte å følge.