Dagens stafett-deltaker, Ragnhild Dietrichson, er skeptisk til fokuset på nye dyre veier, og vil gjerne ruste opp kollektivtilbudet. Særlig mellom Risør og Arendal.

-Det vil kunne gjøre det langt mer attraktivt å flytte hit, sier arkitekten, som ble utfordret av Heidi Rødven.

Rødven sa følgende:

– Ragnhild er Senterparti-politiker, bor på Sjåvåg, og ser kanskje Risør på en annen måte enn folk som bor i byen. Dessuten er hun ei reflektert dame med hodet på rett plass.

Tekst og foto: Per Erik Moen

1) – Hva sier du til Heidi Rødvens ord om deg?

– Det var veldig fint sagt. Som praktiserende arkitekt har jeg alltid fått god hjelp når jeg har vært på kommunen med spørsmål angående byggesaker.  Nå jobber jeg på kulturminnevernseksjonen i fylket. Der har vi et svært godt samarbeid med avdeling «plan og byggesak» i Risør.

2) – Hva annet opptar deg mest a​kkurat nå?

– E18. Jeg ser etter hvert hvor enorme inngrep en 4-felts vei gjør i landskapet. En stor del av de som bor i Risør, er opptatt av om de får fem minutter lengre eller kortere kjøretid til Arendal, forståelig nok.

– Andre, på Søndeled og ikke minst i Gjerstad, er opptatt av om de får en bro- pæl på plenen. Det er ganske ulike scenarier.  Jeg mener levende grender, kulturlandskap, dyrka mark, historiske gårdstun og vakre landskap er viktigere enn 130 km/t på E18.

– Vi vedtar Parisavtaler, lager klima-veikart for Agder, der vi skal redusere CO2-utslipp, men når det kommer til konkrete handlinger, velger vi det stikk motsatte av det vi sier, og skyver problemene foran oss.

– Klimaendringene skjer nå, og vi må forholde oss til at dette er et samtidsproblem som krever umiddelbare og drastiske grep i riktig retning. Å tilrettelegge for økt biltrafikk er ikke et skritt i riktig retning.

– Vi må også ta innover oss at slitasje av bildekk er den største kilden til mikroplast i Norge.

3) – Hva er det beste med å bo i Risør?

– Vi har vært flinke til å ta vare på byen på en god måte.  I forhold til de andre sørlandsbyene, er det faktisk et mer levende og samlet sentrum her hos oss. Selv om jeg bor langt utenfor byen, drar vi alltid «til byen» og handler, fordi det er god service i butikkene og hyggelig atmosfære.

– Jeg synes også at Risør kommune har gode tilbud til innbyggerne. Med eldre brukere av omsorgstjenesten i familien, har jeg erfart at spesielt de gjør en fantastisk innsats.  Dessuten er det fint at vi har klart å beholde de mindre skolene i kommunen – nær folk.

4) – Hva savner du mest i Risør?

– Ettersom jeg jobber i Arendal, savner jeg et skikkelig «arbeids-buss-tilbud» slik at de som pendler Risør – Arendal kan bruke tiden på bussen til arbeid eller hvile istedenfor å sitte bak rattet.

– Dette ville være et tilbud som kunne gjort det mye mer attraktivt å bo i Risør og arbeide i Arendal.  Det ville også samsvart med det vi sier er våre målsetninger om å redusere klimautslipp og plastforurensning fra bildekk.

– Som rådgiver i bygningsvern i fylkeskommunen, vil jeg også støtte veldig opp om det Heidi Rødven sa forrige lørdag. Nemlig å få til et senter for bygningsvern. Som kan hjelpe huseiere, håndverkere og arkitekter med råd og kompetanse for å ta godt vare på den verdifulle byen vår, samt eldre bebyggelse i resten av kommunen. Siden jeg jobber med nettopp dette, ser jeg at det er et stort behov for å nå ut til flere.

5) – Hvem utfordrer du til å overta stafettpinnen neste lørdag?

– Litt i fare for å ikke komme ut av bygg- og håndverkermiljøet, velger jeg likevel Lars Grønvold. Han gjør en betydelig innsats for Risør gjennom alt det frivillige arbeidet han gjør, både med trebåtfestivalen og ikke minst arbeidet med å være speiderleder for Akland-speiderne. De skal forøvrig på snøhule-tur denne helga.