Det blir både tid til politikk, møter og besøk på en årsfest for ordføreren den kommende uken.

Mobiltekning

Mandag møter jeg sammen med rådmann og næringssjef Telenor og næringsdrivende på industriområdet Hestemyr. Temaet er bedre mobildekning. Både næringsdrivende og kunder har lenge klaget over dårlig mobildekning i området og det må vi prøve å finne en løsning på.

Samferdsel

Tirsdag møter jeg sammen med fylkesutvalget statssekretær Tommy Skjærvold (Frp) i Samferdselsdepartementet på Fylkeshuset i Arendal. Vi skal ta opp en rekke samferdselsspørsmål og jeg skal sammen med Nye Veier presentere vårt felles kommuneplanarbeid for ny E18 mellom Dørdal og Grimstad. Dette planarbeidet vekker nasjonal oppmerksomhet og den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet ønsker også en oppdatering.

Blått kompetansesenter

Onsdag er det møte i Blått kompetansesenter Sør på Flødevigen i Arendal. En planleggingsgruppe har vært opptatt av at planene som legges frem skal fremme blå vekst på hele Sørlandet, fra Risør i øst til Flekkefjord i vest innen tre sentrale felt som gjensidig støtter opp om hverandre. Det er forskning og kunnskapsformidling, næring og forvaltning. Nå skal skal planleggingen forankres og det skal legges planer for videre arbeid.

E18 i Songe-området

Onsdag kveld inviterer Songe Vel til møte der tema er ny E18 som kan berøre både Songe, Røysland og Lindland ut fra hvilke linjer og kryssløsninger som velges. Jeg er invitert sammen med ordfører Jan Dukene i Tvedestrand.

KLP eiermøte

Torsdag er det KLP eiermøte i Kristiansand. Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) leverer finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte. Det gjelder blant annet pensjonskasse for alle ansatte i Risør kommune.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møte i formannskapet. Blant sakene er  frister og retningslinjer for kulturmidler, inngang til Hollenderhagen, tilskuddssats til private barnehager, søknad om ettergodkjenning av kjeller og anneks på hytte på Vardøya og søknad om kjøp av kommunalt areal ved Buene på Solsiden.

Regionplan Agder 2030

Fredag er det hørings- og innspillskonferanser for Regionplan 2030 i Arendal. Første del av dagen dreier seg om regionplanen og andre del om veikart for bedre levekår. Formålet med innspillskonferansen er å forankre levekårssatsingen, løfte frem gode praktiske eksempler og bli inspirert til å fortsette arbeidet med å bedre levekårene i Agder.

Risør Fotballklubb

Lørdag kveld er jeg invitert til Risør Fotballklubbs årsfest på rådhuset.  Dette er en fest for klubbens  æresmedlemmer, trenere, oppmenn og alle de som gjør en flott jobb igjennom året. Risør Fotballklubb er en svært aktiv klubb og framtidsutsiktene er gode. Klubben vokser på alle områder og er en aktiv samfunnsaktør med vekt på integrering, samhold, utvikling, trivsel og mestring.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro