Før helgen holdt Sørlandsporten Teknologinettverk (STN) sitt årsmøte. Styreleder Morten Lindvik mener nettverket blir stadig viktigere for bedriftene.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Tor Kristian Johansen

Han viser til flere saker hvor STN er en aktiv part. Sånn som planene for ny E18 fra Tvedestrand og østover.

– Vi ser at i veisaken er det stort sett STN-bedriftene som er engasjerte og som blir lyttet til. Dette er en viktig sak for våre bedrifter, sier Lindvik.

Flere prosjekter

Dette er imidlertid bare en av sakene som opptar medlemmene. Det jobbes også med en rekke andre ting, som viser betydningen av å stå sammen.

– Jeg tror det å være en del av et nettverk slik bedriftene er i STN, blir stadig viktigere. Når vi samles sånn som til årsmøtet på Lyngørporten, så kommer vi styrket ut. For oss er det viktig å jobbe både inn mot det sosiale og det faglige, sier Lindvik.

Sørlandsporten Teknologinettverk har flere spennende prosjekter det jobbes med.

– Prosjektledelse er et eget fag vi jobber mye med ut mot medlemsbedriftene. Vi er også opptatt av lærlinger, da det er en viktig del av vårt rekrutteringsgrunnlag. Også jobbes det med automasjon, robotikk og Industri 4.0-teknologi. Det handler om digitalisering av bedriftene, noe som er helt nødvendig.

Camilla M. Grantham i Sørlandsporten Næringshage og styreleder Morten Lindvik i Sørlandsporten Teknologinettverk.

Camilla på besøk

Som et faglig påfyll under samlingen denne gangen, hadde man besøk av Sørlandsporten Næringshage. Der har Camilla M. Grantham tatt over som daglig leder etter Michel Esnault, og hun snakket om næringshagen, planer og muligheter.

Det ble også gjennomført valg av styre, uten de helt store endringene fra tidligere. Morten Lindvik (Lindal Gruppen) fortsetter som styreleder. Med seg i styret har han Roger Pedersen (Picomed) og Cathrine Flatner Ask (Risør Engineering). Vararepresentanter er Geir Søraker (Ertec) og Harald Moe (AG Mekanikk).