Politikerne i Risør skal i forbindelse med kommuneplanen fastsette korridorene for nye fylkesvei 416, eller Risørveien som er det mer brukte navnet.

Tekst: Tore Myrberg

Høringsfristen for traséer var 15. februar, og det kom inn 13 skriftlige innspill det er tatt hensyn til. Det har blant annet ført til at man nå kun har ett trasévalg igjen for strekningen fra Vinterkjær til Lagveien.

Videre fra Lagveien til Lindstøl står man med tre forskjellige valg. Denne onsdagen skal politikern på befaring for å se på de forskjellige løsningene som nå legges fram.

Utenfor Moen

I det store og hele blir veien i, eller i nærheten, av dagens trasé. Men, tegningene som legges fram viser en linje som går utenfor tettstedet på Moen. (se bildet over saken)

Videre ønsker man å rette ut veien forbi Auslandsvannet og Blautmyr, samt få en rettere vei videre ned til Lagveien.

Tre varianter

Videre fra Lagveien til Lindstøl ligger det tre varianter på bordet. Alle med sine foredeler og ulemper. Første del av veien, forbi Garte, er likt på alle forslagene. Men, løsningene forbi Lindstøl er forskjellige.

I notatet foran onsdagens befaring, skriver saksbehandleren følgende:

På Lindstøl ligger det tre aktuelle linjer. Linjene presenteres politisk og vil jobbes videre med i konsekvensutredningsarbeidet (KU etter vedlegg 2 i Planprogrammet) for å få bedre
grunnlag for siling. Videre siling på Lindstøl er avhengig av føringer fra kommunen på hvilken utvikling kommunen vil ha for området.
Dersom en ikke klarer å sile bort alternativer under konsekvensutredning vil en måtte legge ut flere linjer til høring og beslutning tas under politisk behandling.

 

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny