Ola Haakon Berger RTA

RTA er fortvilet over folk som kaster litiumbatterier i restavfallsdunken. For denne typen batterier er spesialavfall.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

Hvert år ser man hos RTA at mange velger den enkle løsningen når de skal kvitte seg med batterier.

– Jeg tror det går litt på at folk ikke er klar over hvor farlig det er. Her er det en jobb å gjøre med å informere bedre, sier Ola Haakon Berger til iRisør.no.

Litiumbatterier er en brannfare

Mange tenker på litiumbatterier som oppladbare batterier, som finnes i telefoner, elbiler og annen oppladbar elektronikk, men nå finnes det også engangs litiumbatterier.

– De fleste tenker kanskje ikke over at det er litiumbatterier heller, små knappebatterier er ofte litiumbatterier.

Grunnen til at de ikke skal kastes sammen med annet avfall er at de er brannfarlige. Dersom ett skulle bli skadet så tar det ikke lang tid før det kan overopphetes. Dersom det skjer kan det lett ta fyr, og i verste fall eksplodere.

– Kortslutter ett så er det såpass stor energi i dem at det ikke skal mye til for å ta fyr.

Hestemyr eller dagligvarebutikk

De fleste har sikkert på ett eller annet tidspunkt kastet elektronisk avfall i restavfallet.  Heldigvis trenger du ikke å dra helt opp på Hestemyr for gjøre det rette for miljøet.

– Alt det har gått elektrisitet igjennom er elektronisk avfall. Alle som selger elektronikk har plikt til å ta imot tilsvarende produkter.

Dette gjelder kun elektronikk. Dersom du har miljøfarlig avfall som maling, skal dette leveres på Hestemyr.

– Hvis alle butikker skulle tatt imot farlig avfall så hadde dette skapt problemer. Farlig avfall skal håndteres på en ordentlig måte, avslutter Ola Haakon Berger på RTA.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro