Eieren av Solsiden 24 fikk ikke med seg politikerne på at han skulle få lov til å kjøpe et tomteområde hvor han allerede har bygd en steintrapp.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Formannskapets medlemmer tok en befaring på stedet for å se på forholdene, men uten at det førte til noe stor medgjørlighet fra flertallet.

Stian Lund ville at huseieren skulle slippe å rive trappa, men fikk ikke flertall for dette.

– Det er ikke greit at noen først tar seg til rette, og så søker om tillatelse om tiltak på kommunal grunn. Tilgivelse i stedet for tillatelse er ikke bra, sa Ragni MacQueen Leifson (Ap).

Stian Lund synes dette var for strengt, og at man burde tillate huseieren å kjøpe tomtearealet som dekker steintrappa og en platting på toppen.

– Det som er viktig er å løse at passasjen i mellom er slik at folk kan gå der. Det gjør man med å skilte. Man gir ikke fra seg noe verdifullt, sa Lund.

Vedtaket ble slik rådmannen hadde foreslått:

Formannskapet som grunneier viser til saksutredningen og godkjenner ikke salg eller bruk av areal på ca. 8 m², jf vedlagt situasjonskart av dato 24.01.19. Trappa som er oppført uten tillatelse må fjernes.

Første setning fikk flertall 5 – 2 med Per Kristian Lunden, Elen Lauvhjell, Ragni MacQueen Leifson, Thorild K. Gregersen (alle Ap) og Mona K. Stray Rambo (H) som flertall, og Stian Lund (V) og Lars Ole Røed (H) i mot.

Andre setning, og at trappa må fjernes, fikk flertallet 4-3. Her var det de fire fra Arbeiderpartiet som stemte for rådmannens forslag.

Om man går inn bak Buene er det en gangsti videre oppover til offentlig benyttelse.
Det er ikke universelt utformet, men likevel et offentlig område man kan gå.
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro