Risørs næringssjef er glad for at det blir kortere busstid mellom Risør og Arendal med nye E18. Men, der stopper også gleden.

Tekst: Tore Myrberg

Agder Kollektivtrafikk (AKT) legger opp til at linje 150 deles opp i to ruter når nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal tas i bruk. De fra Risør slipper å kjøre nedenom Tvedestrand sentrum, men kan ikke kjøre direkte fra Risør til Arendal.

– Det er selvsagt positivt at reisetiden går ned. Samtidig er det ikke alle aspekter AKT legger fram som vi er fornøyde med. At man må bytte buss er ikke optimalt, sier næringssjef Bård Birkedal til iRisør.no.

– Burde vært omvendt

Han peker på flere ting som gjør et obligatorisk skifte av buss på Grenstøl som en dårlig løsning.

– Det handler om flyten i reisemåten, og at det alltid er en risiko knytte til at man er avhengig av korresponderende buss.

Birkedal mener det ville vært langt mer naturlig at bussen fra Risør betjente hele strekningen.

– Risør – Arendal burde vært hovedlinjen. Så burde det gått egen buss fra Tvedestrand og opp til E18.

Må være konkurransedyktig

En annen ting Birkedal framhever, er at det burde bli spart inn enda mer tid for de som bruker bussen helt fra Risør.

– Jeg er ikke imponert over at man sparer inn et kvarter. Mens man med bil anslår en reisetid på litt over 37 minutter, vil det jo ta en time og fem minutter med bussen. Skal man få folk over på kollektive løsninger må det være en reell konkurrent.

Samtidig er det selvsagt positivt at det sentrale arbeidsmarkedet i Aust-Agder kommer nærmere i reisetid.

– Men, hadde man fått på plass en løsning hvor man slipper å bytte buss på Grenstøl ville det vært enda mer positivt, sier Bård Birkedal.

Les også:

Raskere busstur til Arendal med ny E18

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny