Risør sentrum har en litt spesiell utfordring når det kommer til sortering og håndtering av avfall.

Tekst og foto: Knut Erik Liane

De fleste har blitt flinkere til å sortere. Det viser tall fra RTA. Men, i Risør sentrum er det litt dårligere enn andre steder.

– Sortering går mye på psykologi, og hvilke ordninger vi har lagt til rette for. Risør er litt spesiell i og med at vi har den trange bykjerna, sier Ola Haakon Berger til iRisør.no

Dårlig plass til søppel

De som bor i byen har ikke plastdunkene som har blitt vanlig andre steder. De bruker fortsatt gamle metalldunker.

– Kommunestyret har vedtatt at vi ikke får lov til å sette ut plastdunker i bykjerna, både på grunn av plassen, brannfare og estetikk.

Det gjør at de som bor i sentrum ikke har like god plass til papir eller mat-avfall, noe som fører til at mye blir kastet i restavfallet.

– Vi har ikke målt, men vi vet at det sorteres dårligere i Risør sentrum enn ellers.

Løsningen på problemet

Det jobbes med en løsning på disse problemene, planen er å lage flere nedgravde containeranlegg, av den typen som står ved kaia til Øysangferga.

– Vi har ganske gode signaler på at ting kommer til å skje de neste åra. Slike containeranlegg skal plasseres over hele byen. Nå er det bare plasseringen det diskuteres om.

Fram til da kommer sorteringstalla til å være ganske stabile.

– Så lenge vi ikke gjøre noe som kan påvirke dette så kommer talla til å være ganske stabile fra år til år, avslutter Ola Haakon Berger.

Les også:

Ber folk levere inn brukte batterier

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny