Mye jobb med E18

Det blir mange timer med jobbing opp mot E18 for ordføreren kommende uke. Men, det er også plass til en rekke andre saker.

E18

Også denne uka blir det mange møter om E18 kommunedelplan Dørdal-Grimstad. Mandag er det interne møter i Risør kommune, deretter en samling på Brokelandsheia med en oppdatering av arbeidet i hver enkelt kommune og diskusjon om videre prosess. For Risør kommunes del avsluttes dagen men en sein ettermiddagsøkt for å gå nærmere inn i Nye Veiers tall- og analysemateriale på Nye Veiers kontor på Rugtvedt i Bamble. Tirsdag blir det ny rådslagning mellom kommunene Risør, Tvedestrand og Vegårshei på Fylkeshuset i Arendal, der også Fylkeskommunen er med. Det viktigste er kanskje at Nye Veier og deres konsulenter kommer i Risør bystyre torsdag morgen for å legges fram deres forslag til linjer og kryss og svare på spørsmål og kommentarer fra Risørs politikere.

Arbeidsmiljø

Onsdag er det møte i kommunens Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Vi går blant annet gjennom sykefraværet i alle kommunale enheter, ser på avviksmeldinger og får orienteringer fra enheter der det er endringer i bemanning og ansvarsområder.

Bygningsvernsenter

Onsdag møter jeg sammen med rådmann, kultursjef og kommunalsjef Aust-Agder fylkeskommune for å arbeide videre med et mulig bygningsvernsenter i Risør.

Teatrets Venner

Et godt teatertilbud, som Risør har, trenger også gode venner. I 30 år har nå Teatrets Venner i Risør støttet opp om og markedsført alle former for teater i Risør i tillegg til at de har besøkt scener i andre deler av landet. Onsdag kveld markerer den entusiastiske venneforeningen sitt jubileum på Stranden i Risør.

Friluftsrådet Sør

Onsdag kveld er det årsmøte i Friluftsrådet Sør i Risør. Friluftsrådet Sør er et interkommunalt samarbeid for å fremme friluftsliv i de ni medlemskommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Nissedal, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Friluftslivets viktigste ressurs er land- og sjøarealer hvor man kan drive et aktivt friluftsliv. Friluftsrådet og medlemskommunene samarbeider for å sikre slike områder, bedre tilgjengeligheten og informasjonen, samt sikre miljøstandarden og kvaliteten på opplevelsne. Varaordfører Elen Lauvhjell møter på vegne av Risør kommune på dette årsmøtet.

Bystyret

Torsdag er det bystyremøte på dagtid. Vi begynner møtet med en grundig og viktig informasjon om E18 fra Nye Veier. På sakskartet seinere på dagen kommer vedtekter for kommunale barnehager og skolefritidsordning (SFO), lokal forskrift for nedgravde oljetanker, solskjerming av klasserom ved Risør ungdomsskole, retningslinjer og frister for kulturmidler og treningsapparater på Søndeled, Hope og i Urheia.

Barnas bystyre

Fredag arrangeres det årlige Barnas bystyre. Vi vil blant annet høre med representantene, fra alle skolene i kommunen, hva de mener skal til for at de i framtida skal bosette seg i Risør kommune. Det blir også spørsmål og innlegg fra skolene og til slutt en bystyrehandling av fordeling av penger til prioriterte miljø- og trivselstiltak ved skolene.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny