Risør har vanlige ladestasjoner, men ingen hurtigladere.

Venstre i Risør mener man må satse på hurtigladerstasjoner for elbiler i Risør. Dette ved å etablere slike ladere i Risør sentrum, på Hope og på Søndeled.

Tekst: Tore Myrberg

I en interpellasjon til dagens bystyremøte skriver Venstre i Risør at kommunen har satt opp 18 ladepunkter, men kun i Risør sentrum.

– Dette er i tillegg trege ladere som man får bruke i maks tre timer. Da rekker man ikke få fullt batteri, skriver Stian Lund i interpellasjonen.

En bolle i Risør?

Lund viser til at det finnes hurtigladere både i Gjerstad og Tvedestrand, og at ladere i de tre sentrene i Risør vil øke attraktiviteten på hver av disse handelsstedene.

– Det å kunne hurtiglade kan gjøre at flere velger å ta seg et stopp i Risør. Og det er vel bedre at folk tar seg en bolle på Stavelin enn at de legger igjen penger i bollen på Grisen, sier Lund spørrende.

Samtidig vet Venstre i Risør at det er kostbart å sette opp hurtigladere. Men, det finnes en støtteordning gjennom Enova, som visst nok er i ferd med å fases ut.

– Så nå haster det det med å få søkt om støtte til et spleiselag. Andre partnere til et spleiselag kan være fylkeskommunen og næringsdrivende. Vil ordføreren ta initiativ til en søknad til Enova om hurtigladestasjoner i Risør?

Enig i forslaget

Noen stor politisk debatt ser det imidlertid ikke ut til å bli av det hele. For ordfører Per Kristian Lunden fra Arbeiderpartiet er helt enig med Lund og Risør Venstre.

– I og med at det så langt ikke har kommet private tilbydere av hurtigladere i kommunen, mener jeg det er riktig at Risør kommune nå søker Enova om støtte til dette, under forutsetning av vedtak i en politisk behandling av saken, sier Lunden.

Han ber derfor Rådmannen om å legge fram en sak om ladestasjoner for el-biler i Risør kommune der både hurtigladere og andre ladere tas med. I tillegg ønsker ordføreren en sak til behandling om at man utvider tiden man kan stå ved de ordinære ladestasjonene.

I sitt svar på interpellasjonen skriver Lunden at det er vanskelig å finne fram til hva en hurtigladestasjon koster.

– Prisene ser ut til å variere fra ca. 250 000 opp mot en million kroner, så her snakker vi om betydelige utgifter som må vurderes i forhold til annet kommunen vil bruke penger på. Støtte fra Enova er viktig og det samme er mulig annen samfiniansiering. Det få vi komme tilbake til når Rådmannen kommer med en politisk sak til behandling, avslutter ordføreren.