Risørs tradisjoner er viktig for at ungdommen skal ønske å bosette seg som voksne. Det kom fram under Barnas Bystyre i Risør rådhus fredag.

Tekst og foto: Tore Myrberg

For de voksne politikerne og administrasjonen i Risør hadde på forhånd bedt de inviterte deltagerne fra Risørs fire grunnskoler om å fortelle om hva som skal til for at de skal bosette seg i Risør i framtiden.

– Tradisjoner er viktig, så vi må beholde festivalene. Også må vi beholde trehusbyen med hvite hus, og ikke ha så fancy boliger, var meldingen Tuva Hansen formidlet videre fra sin klasse på Risør ungdomsskole.

Vil ha et hvitt hus

Meningen kom fram under et klassemøte i forkant av Barnas Bystyre.

– Det er hvite hus og festivaler som er stoltheten vår. Alle nikket da det ble trukket fram av en i klassen, sier Hansen til iRisør.no.

Tuva selv sier at hun godt kan tenke seg å bo i Risør dersom det kan kombineres med en attraktiv jobb.

– Jeg vil helt bo i et hvitt om jeg skal bo her. Men, vi unge har jo ambisjoner om å få oss god utdannelse og gode jobber, så det må også på plass.

I den sammenheng ble det også trukket fram viktigheten av å beholde Risør videregående skole med et bredt tilbud.

Bedre kollektivtilbud

Noe som skolene på Hope og Søndeled, samt ungdomsskolen hadde som et eget punkt, var transportmulighetene og kollektivtilbudet. Det fremsto klart at flere muligheter til kollektivtransport på ettermiddag og kveld er ønskelig.

I tillegg kom det også fram et ønske fra Risør Barneskole om leksefri skole. Dette ble representantene fra skolen oppfordret til å komme til de voksnes bystyre med.

Tilsammen 20 elever fra Søndeled skole, Hope oppvekstsenter, Risør barneskole og Risør ungdomsskole var med på Barnas Bystyre. De fikk først en innføring av ordfører Per Kristian Lunden om det å være politiker. Deretter var det deres tur til å tenke som politikere ved å fordele 30 000 kroner mellom de fire skolene.

Det endte med at ungdomsskolen fikk 12 000 kroner, Risør barneskole 9000 kroner, Hope oppvekstsenter 5000 kroner og Søndeled skole 5000 kroner.

Blir tatt på alvor

Også plastproblematikk og resirkulering var et av temaene, et område som tydelig engasjerte mange av de unge. Om noen år får man se om dette er spiren til en ny generasjon politikere. Delegatene følte i hvert fall at de blir hørt.

– Det er gøy å se at vi blir tatt på alvor, så Barnas Bystyre er kjempefint. Jeg har også vært i Barne- og ungdomsrådet, og de tingene vi kommer med der blir tatt videre og har vært diskutert i bystyret, avslutter Tuva Hansen fra Risør ungdomsskole.