Samlinger og møter

Det er en uke preget av samlinger og møter for ordfører Per Kristian Lunden. Også varaordfører Elen Lauvhjell må derfor i ilden.

Her er ordførerens uke fra 8. april og de neste dagene:

E18 kommunedelplan

Mandag og tirsdag forbereder jeg styremøtet i kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad som er i Arendal på onsdag morgen. Selve planforslaget ble sendt ut fredag og saksforarbeidet til styres sendes ut tirsdag. Målet er at selve styremøtet er så godt planlagt at det først og fremst ivaretar formalitetene ved å få lagt kommunedelplanen ut på høring. Jeg vil ikke delta på selve styremøtet, der møter varaordfører Elen Lauvhjell for Risør. Møtet blir ledet av nestleder i styret, ordfører Jone Blikra i Kragerø. Jeg diskuterer møtets gjennomføring med Blikra i Oslo på mandag.

Ordførersamling

Mandag samles Arbeiderpartiets ordførere til samling med partiledelsen i Oslo. Dette er en årlig samling der aktuelle saker gjennomgås og der også årets valgkamp blir diskutert. Mange av ordførerne er allerede i Oslo i forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte. På grunn av arbeidet med planlegging av E18 har jeg trappet ned partiarbeidet dette halvåret og jeg deltok ikke på landsmøtet denne gangen.

Kommunepolitisk toppmøte

Torsdag er det kommunepolitisk toppmøte i Oslo, med kommunenes organisasjon KS som arrangør. Et hovedtema blir hvordan det står til med lokaldemokratiet i dag. På kvelden er alle invitert til formell middag i Oslo rådhus, men der må jeg dessverre melde forfall i år.

Kulturarv og mobilisering

Tirsdag kveld reiser jeg til Vardø og seinere Vadsø for en workshop med temaet ”Kulturarv og mobilisering”. Arrangører er Finnmark fylkeskommune og Vardø og Vadsø kommuner pluss Riksantikvaren. Det er Riksantikvaren som har invitert meg til å holde en innledning med erfaringer fra Risør. Gitt Risørs lange og gode forbindelse med Riksantikvaren er det vanskelig å si nei når de ber Risør dele sine erfaringer. Riksantikvaren ber oss spesielt belyste planlegging og utbygging på Holmen, en lang og krevende prosess med vanskelig balanse mellom utbyggers og kommunens interesser. På seminaret er spørsmålet hvordan kulturminner og kulturhistorie kan mobilisere aktører og nye ressurser for utviklingsarbeid. Jeg er i Vardø og Vadsø onsdag og torsdag.

Lille Vardøya

Onsdag ettermiddag reiser Formannskapet og Miljø- og teknisk komite på felles befaring med båt til Lille Vardøya. Saken dreier seg om mulig ettergodkjenning av byggearbeider det ikke er søkt om og som delvis er foretatt på kommunal grunn. Fra politisk side leder varaordføreren befaringen.

Formannskap

Torsdag er det møte i formannskapet ledet av varaordføreren. Saken som ble befart dagen før skal opp til behandling, der Formannskapet vurderer byggearbeidet som grunneier. Det er også noen andre saker der kommunen som grunneier er grunnlag for at saken kommer opp. I tillegg skal det også behandles kommunens høringsuttalelse til regionplan Agder 2030 og planer for gågate ved Stranden.

Bynett Sør

Fredag deltar jeg i styringsgruppemøte i Bynett Sør på Universitetet i Agder i Kristiansand.

Hrimfaxi

Lørdag åpner Hrimfaxi rideklubb på Røysland gård den nye ridehallen. Dette er et viktig idrettsanlegg i østre del av kommunen. Varaordfører Elen Lauvhjell vil stå for åpningen.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro