– Et viktig steg mot ny E18

I dag gikk styret for det interkommunale plansamarbeidet for nye E18 enstemmig inn kommunedelplanen for rørte områdene. Nå skal planen ut på høring i sju uker.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Privat

– Det var et stort skritt i retning av en ny E18 å få sendt kommunedelplanen ut på høring. Det var viktig at vi fikk et enstemmig vedtak, sier ordfører Per Kristian Lunden til iRisør.no.

Han fikk med seg resten av styret i det interkommunale plansamarbeidet på at også en korridor som omfatter Kroktjenn skal legges ut på høring. Selv om ikke Nye Veier tar regningen, skal det også regnes nøyere på forskjellen i kostnadene på de to korridorene forbi Risør som ligger på bordet. Kostnaden på 135 000 kroner for dette, tar man innad i plansamarbeidet.

Nå kan alle komme med innspill

For Nye Veier ønsket at kun korridoren som går lengt opp mot Vegårshei skulle være med videre i arbeidet mot ny E18. Nå blir både vei med utgangspunkt fra Moland, samt at kryssløsningen videre kalles Kryss til Risør for ikke å binde dette kun opp mot ett sted.

– Det var veldig viktig for Risør slik at vi har muligheter til å finne den beste samfunnslønnsomheten for linje med kryss på Kroktjenn. Punktet om kryss var viktig slik at vi får et skikkelig kryss på Kroktjenn, hvis det blir alternativet. Et kryss bare på Moland er svært uheldig.

I det hele var det stor enighet innad i styret, selv om et par særinteresser førte til en eller to stemme for egne løsninger på et par punkter. Men, da dette var unnagjort var alle enige om å legge ut planen for høring. Det er imidlertid etter at høringsperioden er over at kampen vil stå.

– Den store prøven blir behandlingen i kommunene og endelig vedtak der like før eller etter sommeren, sier Lunden.

Fylkesvaraordøfer i Aust-Agder, Jon-Olav Strand (Krf) og ordfører i Risør, Per Kristian Lunden (Ap) etter møtet i Arendal i dag.

Liker helheten

I salen under møtet i Arendal i dag satt også fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand fra Risør og fulgte godt med. Han er fornøyd med det som nå legges ut på høring.

– Jeg synes at helheten som legges ut nå, er god. Det er alltid en avveining mellom svært mange faktorer når man har en plan av denne størrelsen, og det er vel tilnærma umulig å komme fram til løsninger som alle er fornøyd med. Det har vært en prosess der kommunene har vært villig til å komme hverandre i møte, sier Strand.

Samtidig gjenstår det mye arbeid før man er i mål.

– Styret, med Per Kr. Lunden i spissen, har lagt ned et formidabelt arbeid på kort tid, og mye er rydda av veien underveis. Det er likevel fremdeles mye som må jobbes videre med i høringsperioden.

Skryter av ordføreren

Fylkesvaraordføreren skryter av den jobben Per Kristian Lunden har gjort, en jobb hvor det er mange hensyn som må tas.

– Per har balansert rollen som leder av styret og ordfører i Risør på en god måte, og de forslaga som han fikk tilslutning til i dag, vil sikre videre fokus på konsekvenser av ulike kryssløsninger og de regionale effektene for Risør, avslutter Jon-Olav Strand.

Her kan du se dagens møte i sin helhet:

Se møtet som ble holdt i Arendal i dag

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
elektro
atletixny