Dette synes politiet er å gå over grensen

Bruk av navnet «Sinaloa» og «El Chapo» malt på russebilen fra Risør får politikontakt Jon Anders Ausland til å reagere. Russen selv har ingen planer om å forandre konsept.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Politiet

Det var i Agderposten onsdag at det ble først nevnt at en russebil med dette temaet kjører rundt i fylket. Nå viser det seg at bilen tilhører russ i Risør. Jon Anders Ausland sier han har gitt gjengen bak bilen råd om å bytte ut konseptet, men at det ikke har gitt resultater.

– Dette er ikke bra. «Sinaloa» er navnet på et mexiansk narkokartell, og «El Chapo» er lederen for dette. Budskapet er klart og tydelig, og det hele framstår som en forherligelse og romantisering av narkotika, sier Ausland til iRisør.no.

Har hatt dialog

Ausland har selv både holdt foredrag for russen ved Risør videregående skole, snakket med russepresidenten og visepresidenten samt hatt samtaler med de involverte som har bilen.

– Jeg har spurt de hva de ønsker å stå for som russ. Og jeg har rådet dem til å bytte konsept. De har valgt ikke å lytte til dette.

Politioverbetjenten har også forklart at det som kommer fram på bilen vil gi de involverte negativ oppmerksomhet på flere måter.

– Det er klart at en bil som dette vil få mer fokus fra politiet. Jeg lurer jo også litt på om foreldrene følger med og vet om dette.

For politikontakten er det viktig å nå ut med at politiet har gjort et arbeid i denne saken, spesielt siden de med russebilen ikke vil følge rådene som er gitt. Samtidig understreker Ausland at det ikke er noe ulovlig i å bruke de navnene og tegningene som følger konseptet.

Får ikke gjort noe

Heller ikke ved Risør videregående skole får man gjort annet enn å gi råd i saken. Rektor Eirik Kaasa Eliassen sier han har tatt samme prat med de som er med på bussen som det politiet har hatt.

– Vi kan ikke gjøre noe med dette formelt, men har gitt uttrykk til russepresidenten, som også er med på bilen, at signaleffekten er uheldig. Det er lite gjennomtenkt å romantisere dop og kriminalitet, sier Kaasa Eliassen.

Selv om de gode rådene ikke blir fulgt, vil ikke rektor si at han er skuffet over de aktuelle elevene.

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er en kultur som har vart over mange år at russen uttrykker seg ekstremt om dop og sex. Og dette er sikkert helt naturlig for dem. Men, jeg skulle ønske de hadde tenkt seg litt mer om.

Endrer ikke konseptet

Russepresident Vetle Hognerud er selv med på bilen «Sinaloa». Han skjønner at noen reagerer, men synes det hele er tatt ut av proporsjonene.

– Saken er litt oppblåst. Argumentene jeg har fått går på påvirkning og at unge vil tro at narkotika er kult. Men, dette er ikke verre enn hva man ser i Hollywoodfilmer, sier Hognerud.

Etter å ha fått råd fra politiet og rektor ble det tatt en diskusjon i gruppa på hva man skulle gjøre.

– Vi har brukt 40 – 50 000 kroner på konseptet gjennom sanger, spray og klær. Og det vi gjør er innenfor det lovlige. Og vi har uansett ikke tid om vi skulle rebrandet, sier han.

Unikt for denne bilen

Hognerud skjønner ut fra samtalene med politiet at de vil bli fulgt litt nøyere enn russebiler med litt mer dempede konsept.

– Vi skjønner jo problemstillingen. Samtidig er det slik at folk jeg snakker med, enten vet de ikke hva det betyr, eller så bryr de seg ikke. Jeg skjønner politiets og rektors side, men de må se vår side av dette også. Vi vil ha et konsept som gir gjenkjennelse og identitet. Og vi er etter det jeg vet de først med dette navnet, avslutter Vetle Hognerud.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny