Slutter å «stjele» studenter med gratis busskort

Ordningen hvor studenter som velger sin høyere utdanning i Kristiansand har fått gratis busskort i ett år av kommunen, blir nå avsluttet.

Tekst: Tore Myrberg

Risør bystyre og Østre Agder regionråd har vært kritisk til ordningen hvor Kristiansand kommune har lokket studenter til byen med gratis busskort i ett år om de melder flytting under stuidetiden. Nå har politikerne i Kristiansand kommet de kritiske røstene i møte.

– Dette er et veldig positivt vedtak fra bystyret i Kristiansand og helt i tråd med det Risør, Østre Agder regionråd og andre kommuner og regioner på Agder har spilt inn, sier Per Kristian Lunden til iRisør.no.

Ikke riktig med lokketilbud

Bakgrunnen er at kommunene mister inntekter når innbyggertallet går ned, mens Kristiansand har fått økt sine ved å få studentene til å melde flytting. Dette skaper særlig problemer i mindre kommuner som jobber hardt med å holde befolkningstallene oppe.

– Universitetet i Agder (UiA) er et universitet for hele Agder og det er ikke riktig at vertskommunen Kristiansand kjører lokketilbud for studenter fra landsdelen for å hente innbyggertilskuddet til Kristiansand, sier Lunden, som er glad for at dialogen har gitt resultater.

Bare for sist skoleår var det 370 studenter fra kommunene i Agder som benyttet seg av ordningen. I en pressemelding fra Kristiansand kommune heter det at dette viser at det ikke er grunn til å påstå at ordningen tapper kommunene i Agder.

– Men, den skaper en irritasjon. Vi har derfor lyttet til innspillene som har kommet fra kommunene i Agder, og ønsker derfor å endre ordningen til å kun gjelde tilflyttere fra kommuner utenfor Agder. Det er viktig for oss med godt samarbeid i regionen, sier ordfører Harald Furre sammen med varaordfører Jørgen Kristiansen og gruppelederne for partiene i koalisjonen H, KrF, V, FrP, Sp og PP.

Fra kommende skoleår

Det er dermed for å ha et godt regionalt samarbeid at ordningen framover kun vil gjelde studenter som kommer fra kommuner utenfor Agder.

– Vi erkjenner at endringen kan oppleves urettferdig for de studentene som ikke lenger omfattes av ordningen. Studenter fra Risør og Flekkefjord vil ikke lenger ha krav på gratis busskort, mens studenter fra Kragerø og Egersund vil ha det. Derfor har vi måttet gå noen runder og vurdert ulike hensyn opp mot hverandre, sier de politiske samarbeidspartiene.

Fra kommunene på Sørlandet som var rammet, har det vært diskutert hvordan man skulle møte lokketilbudet. Blant annet er det diskutert om man skulle gi det samme tilbudet til sine egne ungdommer som studerer i Kristiansand for å beholde dem som bosatt i kommunen. Fra kommende skoleår vil dette ikke lengre være en problemstilling.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro