Stor aktivitet med bygging mange steder

Holmen

Det er stor byggeaktivitet flere steder i Risør for tiden, med både små og store prosjekter. Sjekk selv i denne bildeserien.

Foto: Sofie Liane, Thomas Østerholt og Knut Erik Liane.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny